چگونه به کودک آموزش بدهیم تا بتواند چانه ی خود را بالا نگه دارد

0

رشد کودک به صورت مراحل مختلف و پی درپی صورت میگیرد. به همین دلیل نمیتوان تا زمانی که مرحله ی قبلی صورت نگرفته، انتظار داشت که کودک به مرحله ی بعدی برسد.آگاهی از این مراحل و شیوه های آموزش ان به کودک میتواند باعث تسریع رشد کودک شود.

شما به عنوان یک والد، اولین دوست و همبازی فرزندتان هستید. در اینجا تلاش شده است با مشحص کردن اهداف  کلیدی، توضیح شیوه اجرا و چگونگی ارزیابی هدف مورد نظر، مراحل رشد و تکامل کودکتان را گام به گام پیگیری و در صورت نیاز مداخله های موثر انجام دهید.

هدف: کودک بتواند به مدت ۱ ثانیه چانه ی خود را بالا نگه دارد.

وسایل مورد نیاز: اسباب بازی رنگی، بالشتک یا حوله ی لوله شده.

گام اول: کودک چانه ی خود را با کمک از روی بالشتک به مدت ۱ ثانیه بلند می کند.

شیوه اجرا: کودک را روی بالشتک به طوری که بازوی او روی بالشتک قرار گیرد، بگذارید و کنار او بنشینید و با حرکت دادن اسباب بازی در مقابل چشمان او توجهش راجلب کنید او را تشویق کنید که سرش را بلند کند و به اسباب بازی نگاه کند. یک دست را روی ناحیه ی پیشانی او بگذارید و به آرامی سراو رابلند کنید وبا دست دیگر رانهای او را نگه دارید.

گام دوم: با ضربه زدنهای ملایم به پیشانه کودک او چانه ی خودرابه مدت ۱ ثانیه بالانگه می دارد.

شیوه اجرا: کودک راروی بالشتک بگذارید و با حرکت درآوردن اسباب بازی توجه اوراجلب کنید، همزمان پیشانی او را با دست بالا بیاورید و بادست دیگر رانها او را نگهدارید و سپس سر او را ۳ تا ۴ مرتبه بلند و رها کنید ت اکودک تشویق شود که سرخود را بلند کند.

گام سوم: کودک چانه ی خود را از روی بالشتک بلند می کند و ۲ ثانیه نگه می دارد.

شیوه اجرا: کودک را روی بالشتک قراردهید، توجه او را به اسباب بازی جلب کنید تا سرش رابلند کند. جهت کمک دست خود را روی رانهای کودک بگذارید. اوباید بتواند ۲ تا ۳ ثانیه سرش را بالا نگه دارد.

گام چهارم: رانهای کودک رانگه دارید و او چانه ی خود را از زمین بلند کند.

شیوه اجرا: کودک راروی زمین به روشی که دستهای او نزدیک سرقرار گیرد بگذارید. درکنار او نشسته و اسباب بازی را در مقابل چشمهای او به حرکت درآورید و با دست دیگر رانهای او را به پایین فشار دهید و پیشانی او را به آرامی بلند کنید تا بتواند به اسباب بازی نگاه کند.

گام پنجم: کودک به مدت ۱ ثانیه سرخود را از زمین بلند می کند.

شیوه اجرا: کودک را روی شکم به طوری که دست ها نزدیک سر باشد قرار دهید. کنار کودک بنشینید و او را تشویق کنید که با نگاه کردن به اسباب بازی که درمقابل اوقرارگرفته است سرش را بلند کند.

مقیاس ارزیابی : کودک باید بتوند در هر گام چهاربار از پنج  تمرین را با موفقیت انجام دهد.

توجه داشته باشید که بسیاری از کودکان ممکن است در یک یا دو گام به هدف دست پیدا کنند و نیازی به طی کردن همه گامها ندارند و در مقابل تعدادی از کودکان ممکن است برای دست یابی به هر گام نیاز به زمان و تمرین بیشتری داشته باشند . حتما به توانایی کودک خود توجه کنید و با صبوری او را تا دستیابی به هر هدف همراهی و تشویق کنید.

 

 

 

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم