چگونه به کودک آموزش دهیم به صداها توجه کند

آمورش توجه کردن کودک به صداها

0

عکس العمل نوزاد به صدا نشان دهنده میزان ارتباط او با محیط پیرامون است. اطلاع از چگونگی واکنش‌های نوزاد به صدا به والدین کمک بسیاری خواهد کرد.رشد کودک به صورت مراحل مختلف و پی درپی صورت میگیرد. به همین دلیل نمیتوان تا زمانی که مرحله ی قبلی صورت نگرفته، انتظار داشت که کودک به مرحله ی بعدی برسد.آگاهی از این مراحل و شیوه های آموزش ان به کودک میتواند باعث تسریع رشد کودک شود.

شما به عنوان یک والد، اولین دوست و همبازی فرزندتان هستید. در اینجا تلاش شده است با مشحص کردن اهداف  کلیدی، توضیح شیوه اجرا و چگونگی ارزیابی هدف مورد نظر، مراحل رشد و تکامل کودکتان را گام به گام پیگیری و در صورت نیاز مداخله های موثر انجام دهید.

هدف: کودک به صداها توجه کند.

وسایل مورد نیاز: اشیا تولید صدا مانند زنگ، جغجغه، اسباب بازی موسیقی دار

گام اول : کودک با دریافت کمک سر و چشمها را به طرف صدا بر می گرداند.

شیوه اجرا : برای ایجاد صدا از زنگ در کنار یا پشت سر کودک استفاده کنید. حرکت سر یا چشمهای کودک را به طرف منبع صدا و هر گونه تغییر فعالیتهای او را مشاهده کنید. چنانچه کودک به صداها پاسخ ندهد سر او را به آرامی به طرف صدابچرخانید

گام دوم : کودک با دریافت حداقل کمک، چشمها و سر را به طرف صدا برمیگرداند .

شیوه اجرا : پشت سرکودک یا در کنار او صدا ایجاد کنید و حرکت سر و چشمهای او را به طرف صدا مشاهده کنید. اگر کودک پاسخ نداد، سر او را کمی حرکت دهید یا به آرامی چانه ی او را در جهت صدا تحریک کنید.

گام سوم : کودک سر و چشمها را به طرف صدا بر میگرداند

شیوه اجرا : پشت سر یا کنار کودک تولید صدا کنید و منتظر بمانید تا چشمها و سر را به طرف صدا حرکت دهد

گام چهارم : کودک سر و چشمها را به طرف صداهای مختلف برمیگرداند

شیوه اجرا : پشت یا کنار کودک با استفاده از وسایل مختلف صدا ایجاد کنید و توجه او را ارزیابی کنید

توجه داشته باشید که بسیاری از کودکان ممکن است در یک یا دو گام به هدف دست پیدا کنند و نیازی به طی کردن همه گامها ندارند و در مقابل تعدادی از کودکان ممکن است برای دست یابی به هر گام نیاز به زمان و تمرین بیشتری داشته باشند . حتما به توانایی کودک خود توجه کنید و با صبوری او را تا دستیابی به هر هدف همراهی و تشویق کنید.

 

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم