چگونه به کودک آموزش دهیم چشمهای خود را در جهت افقی حرکت دهد

کودک چشمهای خود را در جهت افقی حرکت می دهد 

0

یکی از مراحل مهم در روند تکامل بینایی  نوزاد، دنبال کردن اشیاء به صورت افقی است . رشد کودک به صورت مراحل مختلف و پی درپی صورت میگیرد. به همین دلیل نمیتوان تا زمانی که مرحله ی قبلی صورت نگرفته، انتظار داشت که کودک به مرحله ی بعدی برسد.آگاهی از این مراحل و شیوه های آموزش ان به کودک میتواند باعث تسریع رشد کودک شود.

شما به عنوان یک والد، اولین دوست و همبازی فرزندتان هستید. در اینجا تلاش شده است با مشحص کردن اهداف  کلیدی، توضیح شیوه اجرا و چگونگی ارزیابی هدف مورد نظر، مراحل رشد و تکامل کودکتان را گام به گام پیگیری و در صورت نیاز مداخله های موثر انجام دهید.

هدف: کودک چشمهای خود را در جهت افقی حرکت دهد

وسایل مورد نیاز: اسباب بازی هار رنگ روشن

گام اول : کودک به اسباب بازی نگاه می کند .

شیوه اجرا : کودک را به پشت و در وضعیت راحت قرار دهید. اسباب بازی با رنگ روشن را در حدود ۱۵ سانتی متر بالای صورت کودک نگه دارید  و او را تشویق کنید که به آن نگاه کند.

گام دوم : کودک با چشمانش حرکت اسباب بازی از وسط به راست و از راست به وسط را دنبال می کند .

شیوه اجرا : کودک را به پشت و در وضعیت راحت قراردهید. اسباب بازی را در فاصله ی ۱۵ سانتی متر بالای صورت او نگه دارید. اسباب بازی را ۷ سانتی متر به راست حرکت داده و دوباره به سمت وسط حرکت دهید. اگر کودک درتعقیب اسباب بازی در حال حرکت سر خود را حرکت داد به آرامی سر او را نگه دارید.

گام سوم : کودک با چشمانش حرکت اسباب بازی از وسط به چپ و از چپ به وسط را دنبال می کند .

شیوه اجرا :کودک به پشت و در وضعیت راحت قراردهید. اسباب بازی به رنگ روشن رادرفاصله ی ۱۵ سانتی متر بالای صورت او نگه دارید. اسباب بازی را ۷ سانتی متر به چپ و سپس از چپ به سمت وسط حرکت دهید. اگر کودک در تعقیب اسباب بازی در حال حرکت سرخود را حرکت داد به آرامی سر او را ثابت نگه دارید.

گام چهارم : کودک با دریافت کمکی چشمان خود را در جهت دنبال کردن اسباب بازی از وسط به راست و از وسط به چپ حرکت می دهد .

شیوه اجرا : کودک به پشت و در وضعیت راحت قراردهید. اسباب بازی را در فاصله ی  ۱۵ سانتی متر بالای صورت او نگه دارید. اسباب بازی را ۷ سانتی متر از خط وسط به سمت راست حرکت داده و دوباره به وسط برگردانید بار دیگر از خط وسط به سمت چپ حرکت داده دوباره به خط وسط حرکت دهید. اگر کودک در تعقیب اسباب بازی در حال حرکت سر خود راحرکت داد به آرامی سراورا نگه دارید.

توجه داشته باشید که بسیاری از کودکان ممکن است در یک یا دو گام به هدف دست پیدا کنند و نیازی به طی کردن همه گامها ندارند و در مقابل تعدادی از کودکان ممکن است برای دست یابی به هر گام نیاز به زمان و تمرین بیشتری داشته باشند . حتما به توانایی کودک خود توجه کنید و با صبوری او را تا دستیابی به هر هدف همراهی و تشویق کنید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم