بازی کردن کودک با کودکان دیگر

0

کودک درابتدا تمایل دارد به تنهایی بازی کند، پس از مدتی به بازی موازی می‌پردازد و بدون مشارکت در کنار کودک دیگری به بازی می‌پردازد، با افزایش سن و رشد اجتماعی، می‌تواند بازی اشتراکی را با هم‌سالان خود تجربه کند ومهارت‌های کسب شده در فرآیند بازی را به سایر تجربیات گروهی خود گسترش دهد.

هدف: کودک با کودکان دیگر بازی می‌کند.

مقیاس: کودک به مدت ۳۰ دقیقه و بدون ایجاد مزاحمت با کودکان هم‌سن خود در کودکستان در همسایگی یا در سایر مکان‌ها بازی می‌کند .

گام اول: فرصت‌هایی را فراهم آورید تا کودک با کودکان هم‌سن خود بازی کند .

گام دوم: به دیدن دوستان و بستگان بروید و کودک را تشویق به بازی با کودکان آن‌ها کنید.

گام سوم: اوقاتی را برای بازی کودکان که می‌خواهند با یکدیگر بازی کنند، اختصاص دهید و برای کمک آن‌ها کنارشان باشید

گام چهارم: در مناسبت‌های گوناگون مانند ایام نوروز یا جشن تولدها کودکان را جمع و بازی‌های مناسب را طراحی کنید .

گام پنجم: کودکان را در برنامه‌ها و فعالیت‌های گروهی مانند ورزش‌های دسته جمعی و سالن‌های مطالعه کتابخانه شرکت دهید.

هرزمان که صحبت از فعالیت‌های اجتماعی کودکان می‌شود، نباید تفاوت‌های فردی و خلق و خوی آن‌ها را نادیده گرفت و دست به قیاس نابه‌جای آن‌ها با یکدیگر زد. درست است که کسب مهارت اجتماعی برای تمامی کودکان واجب است، اما قرار نیست همه‌ی آن‌ها واکنش‌ها و رفتارهای اجتماعی یکسانی را بروز دهند.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم