چگونه کودک از ضوابط و دستورها پیروی کند.

0

یکی از جایگاه‌های والدین در زندگی هرکودکی نقش نظارتی و داشتن رده‌ی بالاتر است. کسی که به او آموزش می‌دهد و وظایفی را برای او درنظر می‌گیرد و گاهی ( در زمانی که احتیاج است) با گذاشتن قوانینی باعث ناکامی او می‌شود. بنابراین والد باید به اندازه کافی خوب باشد و احتیاجی نیست که همیشه به عنوان شخصی حاضرشود که محبت و عاطفه را برای فرزند همراه با خدمت‌رسانی ارائه می‌دهد. به همین‌جهت باید به او آموزش دهید که وظایفی دارد و شما در جایگاهی قرار دارید که دستورها و ضوابطی را تعیین می‌کنید، که او قرار است، آن‌ها را اجرا کند.

هدف: کودک همواره دستورها و ضوابط را می‌پذیرد.

مقیاس: کودک با دنبال کردن دستورها و همکاری با افراد مافوق پذیرفتن دستورها و اطاعت از آنان را نشان می‌دهد.

گام اول: زمانی که به کودک دستور می دهید یا از او تقاضا ی انجام دادن کاری را دارید دلایل ساده ای را که با فهم و ظرفیت کودک مناسب باشد بیان کنید.

گام دوم: در صورت نیاز دستورهای کلامی را با نشان دادن مناسب همراه کنید.

گام سوم: اگر کودک به یادآوری نیاز دارد، ضمن تکرار درخواست خود در انجام دادن آن به او کمک کنید، از تکرار زیاد که موجب لجبازی کودک می‌شود، اجتناب کنید .

گام چهارم: زمان درست انجام دادن کار توسط کودک او را تشویق کنید.

گام پنجم: با اطمینان رفتار کنید و مطمئن باشید که کودک دستور شما را اجرا می‌کند. تکالیف با ذوق و شوق همراه باشد.

گام ششم: درهنگام درست انجام دادن کار از تشویق استفاده نمایید و از او تشکر و قدردانی کنید.

درست است که به صورت طبیعی ناکامی و انجام دستورات و درک قانون برای کودک چندان فرآیند جذابی نیست، ولی قرار نیست دراین روند او را زجردهید، به همین‌جهت خوشرویی و تشویق را در این جریان به کارگیرید و حواستان به عزت نفس و حال خوب کودک هم باشد ( این جریان به این معنا نیست که کودک همیشه نازپرورده بماند و مفهوم ناکامی، تلاش و قانون را درک نکند، بلکه باید مفهوم تعادل که مهم‌ترین اصل تربیتی است، رعایت شود).

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم