چگونه کودک رفتارهای اجتماعی مودبانه داشته و ملاحظه‌ی حضور دیگران کند.

0

مهارت اجتماعی کودکان در سنین پایین، بزرگترین پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت آن‌ها در سنین بزرگسالی است، درهمین راستا درنظر داشته باشید که آموزش احترام، ادب و ملاحظه‌ی دیگری یک ظرافت اجتماعی اساسی است. این مهارت‌ها قابل آموزش هستند و باید از سنین پایین این یادگیری صورت گیرد.

هدف: کودک رفتارهای اجتماعی مودبانه و ملاحظه دیگران نشان می‌دهد.

مقیاس:

۱-از کلمه‌های خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنم و ببخشید به طور مناسب استفاده می‌کند.

۲- در بسیاری از مواقع منتظر کسی می‌ماند .

۳- رفتارهای مودبانه ای نسبت به افراد خانواده و افراد خارج از خانه نشان می‌دهد.

گام اول: رفتارهای اجتماعی مودب بودن و رعایت هم‌دیگر را در خانه بین همه اعضای خانواده تشویق کنید.

گام دوم: به کودک آموزش دهید تا در زمان‌های مناسب از کلمه‌های مودبانه‌ای استفاده کند.

گام سوم: رفتارهای مودبانه و ملاحظه دیگران را در خارج از خانه مثلا در صف مغازه آرام ایستادن و دست نزدن به وسایل را در کودک گسترش دهید.

گام چهارم: به هنگام صحبت یا بازی کردن با کودک از کلمه‌های مودبانه و اجازه گرفتن, تشکر کردن در موقع مناسب و غیره استفاده کنید.

گام پنجم: فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که توانایی بازی کردن نوبتی را در کودک گسترش یابد.

شاید آموزش احترام اجتماعی به دیگری در هرسنی قابلیت اجرا داشته باشد، اما درنظر داشته باشید که این مهارت‌ها بهتر است از سنین کودکی آموزش داده شود، تا در ذهن او نهادینه شده و تبدیل به یک سبک زندگی گردد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم