چگونه کودک به هنگام بروز مشکلات کمک خواهی کند.

0

فرآیند یادگیری راه پیچیده‌ای است که نیاز است، با ظرافت طی شود. باید فعالیت‌ها را متناسب با سن و توانایی کودک در سطح مناسب قرار دهید. به صورتی ‌که این فعالیت‌ها نه آن‌قدر آسان باشد که یادگیری صورت نگیرد، نه آن‌قدر دشوار که کودک با تجربه ناکامی کاملا از ادامه دست بکشد. اما مهم‌ترین اصل دراین بین کمک به کودک در طی این مرحله است، به این جهت که نحوه و میزان این کمک می‌تواند در فرآیند تربیتی به‌جهت شکل‌گیری شخصیت کودک بسیار مهم و اساسی باشد.

هدف: کودک به هنگام بروز مشکلات کمک می‌خواهد.

مقیاس:

۱- در انجام دادن تکالیف و فعالیت‌های جدید یا مشکل تلاش و کوشش می‌کند.

۲-در فعالیت‌هایی که نمی‌تواند به تنهایی انجام دهد، کمک می‌طلبد و کمک را می‌پذیرد.

گام اول: دشواری فعالیت را طوری تنظیم کنید که کودک بتواند به مبارزه و تلاش بپردازد، ولی در انجام دادن آن احساس ناکامی نکند. فعالیت باید شادی بخش باشد.

گام دوم: در انجام تکالیف مشکل به کودک کمک کنید.

گام سوم: در صورتی‌که کودک پس از در یافت کمک شما بتواند فعالیت را کامل کند، درباره اهمیت همکاری در انجام دادن کارها با او به گفتگو بپردازید.

گام چهارم: درباره فعالیت‌هایی که کودک آموخته با او صحبت کنید.

گام پنجم: از کودک بخواهید که در انجام دادن کارها به شما کمک کند.

همان‌طور که در متن ذکر شد، باید در این فرآیند یادگیری، همراهی با بصیرت باشید و با درنظرگیری توانایی کودک، سطح دشواری کار او را به نوعی هدایت کنید که هم ضربه‌ای به استقلال او وارد نشود و هم با اشتیاق به حرکت خود در این مسیر ادامه دهد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم