همکاری کودک با اعضای خانواده

0

کودکان باید یاد بگیرند که با دیگران شراکت کنند تا بتوانند در جامعه حضور پیدا کرده و مشارکت اجتماعی داشته باشند. مناسب‌ترین بستر آموزش این مفهوم خانواده خواهدبود. به همین‌جهت باید دراین اجتماع به او آموزش داده شود که چگونه با این افراد همکاری داشته و دارای نقش شود.

هدف: کودک با اعضای خانواده همکاری می‌کند.

مقیاس:

۱- با درخواست اعضای خانواده کارهای ساده را انجام می‌دهد.    

۲- برای انجام دادن کارهای ساده پیشقدم می‌شود.

گام اول: به کودک کمک کنید تا راه‌های انجام دادن فعالیتهایی را که برای خانواده و جامعه مفیدند، یاد بگیرد.

گام دوم: از کودک و سایر اعضای خانواده بخواهید تا در انجام فعالیتهای ساده مانند چیدن سفره یا میز و … کمک کنند.

گام سوم: چگونگی انجام دادن فعالیت‌های جدید را به کودک نشان دهید و از او بخواهید تا هنگام انجام آن توسط شما به شما نگاه کند.

گام چهارم: به کودک بیاموزید تا صحبت دیگران را قطع نکند و منتظر بماند تا نوبت صحبت کردن او برسد.

همان‌طور که از تمارین مشخص است، این فرآیند به صورت گام به گام و از فعالیت‌های ساده تا پیچیده باید طی شود و کودک باید جدیت و اهمیت این قواعد را درک کند، زیرا در کنار عطوفت و مهربانی هر فردی احتیاج درک قانون و قانونمندشدن نیز دارد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم