چگونه کودک توانایی تحمل ناکامی‌ها را کسب کند.

0

قطعا جهان همیشه به کام انسان نخواهد بود و محدودیت‌ها، موانع و از دست دادن‌هایی در زندگی  وجود خواهد داشت. توانایی پذیرش و مقابله با این شرایط باید از سنین پایین به کودک آموزش داده شود و کودک بیاموزد که بهترین عکس العمل ازجانب او در این شرایط چه خواهد بود.

هدف: کودک توانایی تحمل ناکامی‌ها را به نمایش می‌گذارد.

مقیاس: کودک درباره احساس‌های خود که از خشم و ناکامی ناشی می‌شود، صحبت می‌کند و با موقعیت‌های ناکام‌کننده به روش مورد قبول و بدون ایجاد خشم یا ناراحتی برخورد می‌کند.

گام اول: بعضی از راه‌های مناسب برای مقابله با احساس‌هایی نظیر خشم یا ناکامی را به کودک آموزش دهید.

گام دوم: به خواندن داستان‌هایی که دارای عواطف و احساسات گوناگونی است، بپردازید.

گام سوم: به بیان کودک درباره احساس‌هایش و آن‌چه برای او اتفاق افتاده است، محترمانه گوش دهید و سعی در قضاوت آن نکنید.

گام چهارم: به کودک توضیح دهید که جامعه از مردم انتظار دارد، که عواطف خود را مهار کنند.

گام پنجم: پاسخ شما به کودک باید حاوی این واقعیت باشد که همه افراد گاهی احساس خشم، ناراحتی و غم می‌کنند.

گام ششم: به قول‌های خود وفا کنید و دلایل ناکامی را توضیح دهید.

گام هفتم: کودک را برای هر تغییری که در برنامه روزمره پیش می‌آید و ممکن است او را ناراحت کند، آماده نمایید.

با وجود آن‌که قرارنیست کودک را آزاردهیم و شرایط نامتناسبی را برای او ایجاد کنیم، تجربه احساساتی مثل غم و خشم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و جزو فرآیند زندگی است. درشرایطی مناسب باید این مفاهیم را برای کودک شرح دهید و همراهی لازم را در تجربه این احساسات برای او داشته باشید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم