چگونه کودک توانایی رعایت نوبت در گروه را به نمایش می‌گذارد

0

در ابتدا کودک جهان را برمحوریت خود معنا می‌کند و از جهان هم توقع دارد، برپایه‌ی او بگذرد. به تدریج او درک ‌خواهد کرد که با دیگری تفاوت دارد و جهان متشکل از دیگری‌های بسیاری است. طی فرآیند تربیتی مناسب این مسیر باید به‌گونه‌ای طی شود، که او با حقوق خود و سایر افراد آشنا شود و درعین دفاع از حقوق خود، حقوق سایرافراد را هم رعایت کند. برای درک این مفهوم می‌تواند از بازی که محیط مناسبی برای درک قواعد اجتماعی است، استفاده کرد و رعایت نوبت سایر هم‌بازی‌ها را به او آموزش داد.

هدف: کودک توانایی رعایت نوبت در گروه را به نمایش می‌گذارد.

مقیاس:

۱- در بازی منتظرمی‌ماند تا نوبت به او برسد.

۲- در فعالیت گروهی منتظر می‌ماند تا او را صدا کنند.

گام اول: فرصت‌هایی فراهم کنید، تا کودک در گروه ۳-۵ نفری از کودکان به فعالیت و بازی بپردازد.

گام دوم: کودکان را با فعالیت‌هایی که طراحی کرده‌اید، آشنا کنید. آنان نیاز دارند بدانند که چه انتظاری از آن‌ها وجود دارد.

گام سوم: بازی‌هایی را انتخاب کنید که در آن رعایت نوبت وجود داشته باشد.

گام چهارم: فعالیت‌هایی را که کودک باید کمی منتظر بماند، سازماندهی کنید.

گام پنجم: هنگامی‌که کودک نوبت را رعایت می‌کند، او را تشویق کنید.

قطعا صبر و انتظار و درک حقوق سایر افراد برای کودکان سخت خواهد بود و باید به او در تحمل این شرایط و طی کردن این روند با صبوری، درک شرایط او، پافشاری و قانون‌مندی کمک کرد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم