چگونه کودک مهارت‌های مناسب غذا خوردن را به نمایش می گذارد.

boy and vegetables
0

غذاخوردن هم جزو آداب اجتماعی است که در فرهنگ‌های مختلف به صورت‌های گوناگونی اجرا می‌شود، اما در تمامی تمدن‌ها دارای قواعد ویژه‌ی خود است. قطعا این مهارت اجتماعی نیاز به آموزش دارد و گام‌های زیر، تمارینی هستند که به کودک کمک خواهد کرد که این آداب را با ریزجزییات فرهنگی بیاموزد.

هدف: کودک مهارت‌های مناسب غذا خوردن را به نمایش می‌گذارد.

مقیاس:

۱-در موقع صرف غذا از وسایل غذاخوری استفاده می‌کند.

۲- آداب نشستن بر سر سفره را رعایت و در مکالمات افراد خانواده شرکت می‌کند.

گام اول: به کودک فرصت دهید تا به هنگام خرید جنس خود را انتخاب کند.

گام دوم: به کودک اجازه دهید تا در آماده کردن غذا ها و شستن میوه کمک کند.

گام سوم: چیدن میوه و میز را با هم انجام دهید.

گام چهارم: قبل از غذا با یکدیگر دست‌ها را بشویید.

گام پنجم: باکودک در صورت امکان به عنوان خانواده غذا بخورید و اجازه بدهید او خودش غذا بخورد.

گام ششم: در موقع صرف غذا از ظرف خودش غذا بخورد.

گام هفتم: به کودک اجازه بدهید تا خودش غذا بکشد.

گام هشتم: استفاده از پیش بند یا دستمال سفره را به کودک نشان دهید، تا او نیز همان شیوه را یاد بگیرد.

گام نهم: به کودک کمک کنید تا غذاهای ریخته شده را تمیز کند و دیگران را نیز به این امر تشویق کنید.

همراهی شما در این پروسه و صبوری دربرابر اشباهات کودک و تلاش برای توضیح چندباره مطالب بسیار مهم و الزامی است. هم‌چنین دربرابر خطاها صبور باشید و بگذارید فرزند شما آزمون و خطاهای لازم را انجام دهید و سعی کنید نقش یک راهنما را ایفا کنید، نه کسی که اجراکننده است.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم