چگونه به کودک آموزش دهیم، قوانین خانه و مدرسه رارعایت کند.

0

قانون عنصر بسیار مهمی در فرآیند تربیتی است که احتیاج به توضیح و آموزش دارد و تمدن‌ها از مجموعه‌ی قوانین تشکیل شده‌اند و یک انسان متمدن نیازمند آن است که از کودکی تحت تربیت قانونمند قرارگیرد، از آن رو بهتر است در سال‌های اولیه‌ی زندگی کودکان را با این مفهوم و نحوه‌ی عمل به آن آشنا کنید و یادتان باشد والد موفق کسی که درجای درست و محبت و پاسخ‌دهی مثبت داشته باشد و بتواند درموقعیت‌های مهم توانایی نه گفتن و معرفی قانون را کسب کند.

هدف: کودک قوانین خانه و مدرسه رارعایت می‌کند.

مقیاس: کودک قوانین مدرسه و خانه را رعایت می‌کند.

گام اول: مجموعه مقررات مربوط به کلاس درس یا محیط خانه را که انتظار رعایت آن رادارید، آماده کنید.

گام دوم: درباره‌ی اهمیت قوانین باکودکان صحبت کنید.

گام سوم: قوانین را آن‌قدر بازگو کنید، تا اوبتواند آن‌ها را برایتان بازگوکند.

گام چهارم: درباره‌ی عواقب قانون‌شکنی صحبت کنید، مثلاً تنبیه شدن به هنگام بیرون رفتن ازدرب منزل.

گام پنجم: اگرکودک قانون شکنی کرد، عواقب قانون شکنی رابرایش بگویید و اجراکنید.

قانونی سودمند است که برپایه‌ی منطق بناشده باشد، متناسب با شرایط باشد و برای پیشبرد زندگی کارکرد داشته باشد، کودکانی که بدون قانون بزرگ و کودکانی که تحت نظارت خانواده‌هایی با قوانین سختگیرانه و غیرقابل انعطاف هستند، هردو آسیب‌های متفاوت و درعین‌حال جدی را تحمل می‌کنند، بنابراین رعایت تعادل و درباره‌ی این جریان بسیار اساسی و مهم است.

 

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم