روش‌های آگاهی کودک نسبت به دست‌های خود و اشیا

0

استفاده موثر از دست‌ها به عوامل مختلفی مثل توانایی‌های شناختی، ادراک بینایی، مهارت‌ها و توانایی‌های دست و… وابسته است. برای کسب توانمندی استفاده از دست‌ها در درجه‌ی اول کودک باید توانایی شناسایی آن‌ها و اشیایی که با آن برخورد می‌کند، را داشته باشد. به همین جهت با انجام تمارین مختلف و برنامه‌ریزی‌شده سعی می‌شود، به او برای رسیدن به این درک و شناسایی کمک شود.

هدف: کودک ازدست‌های خود و اشیایی که دردست‌های او قرار می‌گیرد، آگاهی دارد.

مقیاس: کودک روزانه چند ثانیه به دست‌های خود یا به اشیایی که در دست‌های او قرارگرفته‌اند، نگاه می‌کند.

روش‌های اجرا:

گام اول: با دست‌های کودک بازی کنید و آن‌ها را درمعرض دید او قراربدهید.

گام دوم: به حالت بازی دست‌های کودک را به طرف صورتش ببرید و به طورآهسته بادست‌های او به صورتش ضربه بزنید.

گام سوم: روبانی با رنگ روشن را به حالت شل دورمچ دست کودک ببندید، تا چیزی که کودک برآن تمرکز کند، وجود داشته‌ باشد.

توجه داشته باشید که قبل ازگذاشتن کودک در رختخواب روبان را ازدست او باز کنید.

گام چهارم: زنگوله ای را دست کودک قرار دهید و به آرامی انگشتان کودک راببندید، تا اوبتواند بدون کمک زنگوله را نگه دارد.

گام پنجم: زمانی که کودک توانست زنگوله رادردست خود نگه دارد به او کمک کنید دستش راحرکت دهد تا با صدای زنگوله توجه اوبه دستش بیشترشود.

به یاد داشته باشید که آشنایی کودک با دست و درک اشیا، مقدمه‌ای است، برای آن‌که کودک شما بتواند از دست‌های خود برای انجام امور، کسب مهارت، بازی و حتی ارتباطات اجتماعی استفاده کند، به همین‌جهت انجام گام به گام این فرآیند و صبوری در مراحل آن بسیار مهم و کاربردی است.

 

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم