روند ایجاد پاسخ‌های مثبت در کودک

0

افزایش پاسخ‌های مثبت کودک به معنای تلاش برای ایجاد پاسخ‌هایی در او است که به فرآیند رشد و تکامل کمک می‌کند. به همین جهت والدین و مربیان تشویق‌های مادی و معنوی را مطابق سن او درنظر گرفته و درجهت انجام این فرآیند به کارمی‌گیرند. باتوجه به رده‌ی سنی کودک در این متن درباره‌ی واکنش‌هایی که می‌توان به وسیله‌ی آن‌ها منجر به کنشگری کودک با خنده و غان و غون کردن شد، صحبت می‌کنیم.

هدف: کودک با خنده یا غان وغون پاسخ مثبت می‌دهد.

مقیاس: کودک می‌خندد، در پاسخ به افراد آشنا صداهایی مانند غان وغون یا بغ بغو ایجاد می‌کند.

روش‌های اجرا:

گام اول:  به هنگام حمام کردن یا غذادادن به کودک با اوحرف بزنید.

گام دوم:  به حالت بازی‌گونه او را تکان دهید.

گام سوم: بخندید و او را به خنده وادارکنید.

گام چهارم:  هنگامی که کودک می‌خندد، باخنده به او پاسخ بدهید و با مهربانی با اوحرف بزنید.

گام پنجم:  صداهایی مانند غان وغون، بغ بغو را تقلید کنید و او را تشویق کنید که این‌صداها را تولید کند.

گام ششم: با آهنگ کودکانه برای او شعر بخوانید.

در انجام این فرآیند باید صبر و انرژی زیادی را صرف کنید و در طی پروسه با مهربانی به کودک واکنش نشان دهید. انجام این تمارین و سرعت عمل و میزان کنشگری کودک از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و بهتر است، کودکان را حتی اگر درنظر شما در یک سطح برابر از نظر ویژگی‌های شخصی قرار دارند،  با یکدیگر مقایسه نکنید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم