چگونه سلام کردن به بزرگترها و کودکان دیگر را به کودک آموزش دهیم

0

شکل‌گیری ارتباطات اجتماعی هم احتیاج به تمرین و تلاش‌های گام به گام دارد. برای کمک به این جریان ابتدا باید از یادگیری سلام و شروع این جریان شروع کرد، این مساله نخستین راه ارتباطی و آموزش آن خواهد بود. به همین سبب تمارین زیر را برای شروع این جریان و آموزش سلام به کودکان و بزرگ‌‌ترها پیشنهاد می‌کنیم.

هدف: کودک به کودکان و بزرگ‌ترها سلام می‌دهد.

مقیاس: زمانی‌که کودک با افراد آشنا ملاقات می‌کند،  به آن‌ها سلام می‌دهد.

گام اول: به دوستان وآشنایانی که به خانه شما می آیند، سلام کنید و کودک را تشویق کنید که او هم این عمل را انجام دهد.

گام دوم: بازی سلام و جواب سلام را با کودک انجام دهید.

گام سوم: با تلفن اسباب‌بازی بازی”سلام، حال شما چطوره” را انجام دهید.

گام چهارم: با استفاده از عروسک سلام دادن درمقابل درب ورودی را انجام دهید وکودک را تشویق کنید که او هم این‌کار را انجام دهد.

گام پنجم: درهنگام قدم به افراد آشنا اورا تشویق به سلام کردن نمائید.

گام ششم: در هنگام سلام دادن اورا تشویق کنید.

اگر این پروسه با بازی و تشویق همانند تمرین‌های ارائه شده طی شود، برای کودک لذت‌بخش بوده و اشتیاق و همراهی او را به همراه خواهیدداشت.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم