چگونه کودک بابزرگ‌ترهابازی‌های ساده بازی می کند

0

بازی پدر و مادر با فرزند یکی از راه‌های کلیدی و مهم برای شکوفایی استعداد کودک و رشد صحیح اوست؛ راهی که از همان بدو تولد به روی پدر و مادر باز است و به وسیله آن می‌توانند با فرزند خود ارتباطی مؤثر و زیبا برقرار کنند و او را در ابعاد مختلف پرورش دهند.

هدف: کودک با بزرگ‌ترها بازی‌های ساده بازی می‌کند.

مقیاس: کودک در بازی‌های ساده با خنده یا با تقلید حرکات شرکت می‌کند.

گام اول: با کودک دالی بازی کنید وچشمان او را با دست‌هایش بپوشانید و هنگام باز کردن به حالت شاد”دالی”بگویید.

گام دوم: دست زدن و”دس دسی”گفتن را به کودک نشان دهید و کمک کنید، تا او به‌طور مستقل با حرکت‌دادن دست‌ها کف بزند ودس دسی بگوید.

گام سوم: بازی‌های شاد که به تماس بدنی نیاز دارد، اجراکنید.

گام چهارم: بازی‌های قدیمی که شما و والدین‌تان بازی می‌کردید، سودمند هستند.

استفاده از این روش برای ارتباط‌گیری در روند تربیتی به شما کمک شایانی خواهد کرد و بهتر است از به کارگیری آن غافل نشوید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم