چگونه کودک با دیگران سهیم می‌شود

0

کودک به تدریج تفاوت خود با دیگری را درک می‌کند و همین امر سبب پدیدآیی حس مالکیت در او می‌شود، بنابراین نسبت به اشیای خود حساسیت پیدا می‌کند، تجربه‌ی این حس کاملا طبیعی است و باید به آن به‌عنوان نشانه‌ای از فردیت او احترام گذاشت. اما می‌توان درعین پذیرش این تجربه به او آموزش داد که آن‌چه مالکیت آن در اختیار او است را با دیگری به اشتراک بگذارد و سهیم شود.

هدف: کودک با دیگران سهیم می‌شود.

مقیاس: کودک در ۷۵% مواقع هم‌سالان یا بزرگ‌ترهای آشنا را در خوراکی‌ها، اسباب بازی‌ها و وسایل شریک می‌کند.

گام اول: درباره‌ی مشارکت و اهمیت آن صحبت کنید، این‌کار دوستی‌ها را توسعه می‌دهد.

گام دوم: فرصت‌هایی را برای مشارکت به‌ وجود آورید و چیزهایی را که کودکان در آن شریک شوند، فراهم کنید.

گام سوم: کودک را تشویق کنید تا در وسایلش با سایر کودکان شریک شود.

گام چهارم: به کودک دو عدد کلوچه بدهید و او را تشویق کنید که یکی از آن‌ها را به کودک دیگر بدهد.

گام پنجم: زمانی‌که کودک امکان استفاده از وسایلش را به دیگران می‌دهد، او را تشویق کنید.

گام ششم: به کودک فرصت دهید چیزی را که می‌خواهد شریک شود، خودش انتخاب کند.

به هیچ وجه در این روند روی کودک فشار نیاورید یا با تنبیه و صدای بلند و… سعی در وادارکردن او نداشته باشید، برای شکل‌گیری این جریان باید در درجه‌ی اول کودک را ترغیب کرده و تمایل او را به انجام این کار جلب کنید. درنظرداشته باشید که همان‌طور که درابتدای متن ذکرشد، باید به حس مالکیت او احترام گذاشت و آن را پذیرفت.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم