چگونه کودک بتواند اشیا را با دیگران شریک شود

0

گرفتن و دادن اشیا یک مهارت شناختی_حرکتی است و با انجام تمرین‌های خانگی به صورت گام به گام می‌توان به کسب این مهارت کمک کرد. این تمارین باعث فزایش توانمندی و پیشرفت کودک می‌گردد.

هدف: کودک اشیا را به دیگران تعارف می کند و می دهد.

مقیاس: کودک طی بازی “دادن و گرفتن ” زمانی که افراد آشنا اسباب بازی را از او بخواهند به آن‌ها می‌دهد.

گام اول: زنگوله یا اسباب‌بازی نرم کوچکی را که کودک به آسانی می تواند، آن را چنگ بزند به او بدهید.

گام دوم: به کودک کمک کنید، تا اسباب بازی را که دردست دارد، به شما بدهد.

گام سوم: زمانی که کودک اسباب بازی رابه شما می دهد، اوراتشویق کنید و بلافاصله آن را به او برگردانید.

گام چهارم: بازی گرفتن اسباب بازی و برگرداندن آن به کودک را انجام دهید.

گام پنجم: به هنگام بازی ازاسباب بازی های گوناگون استفاده کنید و کودک را تشویق کنید، تا انواع مختلف اشیا را به شما بدهد.

گام ششم:  این‌بازی را درزمان حضور اعضای خانواده نیز انجام دهید.

همان‌طور که مشخص است باید این پروسه را به صورت گام‌ به گام و تدریجی پیش برد و پیشرفت در هرمرحله به انجام مراحل بعدی کمک خواهد کرد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم