چگونه کودک برای زمان کوتاهی می تواند با خودش تنها بماند

0

تحمل تنهایی جزو مهارت‌هایی است که کودک باید به تدریج آن را بیاموزد. این تجربه می‌تواند در ابتدا برای او بسیار ترسناک باشد، اما به تدریج با تمرین و رشد شناختی و اجتماعی او قادر به انجام و تحمل آن خواهد بود.

هدف: کودک برای زمان کوتاهی می تواند با خودش تنها بماند.

مقیاس: کودک بدون گریه و بداخلاقی می تواند به مدت ۱۰ دقیقه به‌طور مستقل با خودش تنها باشد.

گام اول: پس از این‌که نیازهای اساسی کودک را مرتفع شد، اورا در یک شرایط ایمن که بتواند بازی کند، قرار دهید و چند اسباب‌بازی را در دسترس او بگذارید. از اسباب بازی های محرک وآویزان استفاده کنید، تا کودک به آن‌ها نگاه کند ودستش را به آن‌ها برساند .

گام دوم: دراتاق کودک از موسیقی ملایم استفاده کنید، تا او احساس راحتی کند.

گام سوم: به کودک فرصت دهید به طور مستقل با اسباب‌بازی ها بازی کند و هرچند وقت یک‌بار اسباب بازی ها را تغییر دهید.

گام چهارم: اگرکودک خسته می شود وگریه را شروع می کند، ازفاصله دوربا اوحرف بزنید، تا اومطمئن شود که شما در نزدیکی او قراردارید.

گام پنجم: به‌تدریج با افزودن زمان به بازی مستقل کودک ، مقدارزمانی راکه او با خودش می تواند مشغول بازی شود، افزایش دهید.

کسب به این مهارت به توانایی استقلال کودک شما بسیار کمک می‌کند و برای انجام آن باید صبوری بسیاری به خرج دهید. درنظر داشته باشید که کودک باید در شرایط مطلوبی از نظر روانی باشد و درهنگامی‌که او در شرایطی مثل تحمل دوری از والد یا واکنش‌های افراطی به جدایی قرار دارد، بهتر است از انجام این تمرین اجتناب کنید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم