چگونه کودک قادر به تحمل غیبت والدین شود

0

همان‌طور که غیبت‌های مکرر مادر از نوزاد می‌تواند آسیب‌های جدی به او وارد کند، وابستگی بیش از حد مادر و فرزندی و عدم تحمل غیبت والد هم می‌تواند آسیب‌زا باشد. به همین جهت تمرین‌های خانگی در جهت مدیریت درست این جریان می‌تواند به پیشگیری از مشکلات کمک کند.

هدف: کودک غیبت والدین را تحمل می‌کند.

مقیاس: زمانی که کودک را با پرستارآشنایی ترک می‌کنید، بیش از ۵ دقیقه گریه و بی‌تابی نمی‌کند.

گام اول: زمان نزدیک بودن به کودک اورا تشویق کنید، که به طور مستقل بازی کند.

گام دوم: درفواصل زمانی کم کودک رادراتاق تنها بگذارید و به کرات به او سر بزنید.

گام سوم: قبل از استفاده از پرستار جدید زمانی راهمراه با آن‌ها صرف کنید، تا احساس امنیت کودک زیاد شود.

گام چهارم: در هنگام ترک کودک با پرستارازاوخداحافظی کرده و در هنگام گریه او بلافاصله برنگردید.

گام پنجم: درهنگام گریه پرستار اورا آرام و سپس بافعالیت‌های خنده‌دار سرگرم کنید.

گام ششم: به‌تدریج زمان بودن کودک با پرستاررا طولانی کنید.

درنظر داشته باشید که در کل این پروسه به احساسات کودک توجه داشته باشید و روند تدریجی را با او طی کنید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم