آموزش آویزان کردن لباس به کودک

0

یکی از مهم‌ترین آموزش‌ها به کودکان، آموزش آداب مرتب بودن است. به همین جهت باید درذهن کودک درابتدا این مفهوم با توضیح و مشاهده عملکرد اطرافیان و هم‌چنین آموزش و دادن تکلیف ایجاد شود و پس از آن کارهای مرتبط با این جریان به تدریج آموخته شود. ازجمله این امور می‌توان به توانایی قراردهی لباس‌ها درجالباسی اشاره کرد.

هدف: کودک لباس‌های خود را از جالباسی آویزان می‌کند .

گام اول : کودک چوب لباسی را از میله جالباسی آویزان می‌کند .

گام دوم : کودک چوب لباسی را داخل لباس جلو باز می‌گذارد .

گام سوم : کودک لباس جلو باز را روی چوب لباسی قرار داده و از میله جا لباسی آویزان می‌کند.

وسایل موردنیاز:

چوب لباسی و جالباسی، بلوز جلو باز_ جلو بسته و شلوار

روش اول: کودک در مقابل میله جالباسی بایستد به طوری که برای آویزان کردن چوب لباسی ، دستش براحتی به میله برسد. او را تشویق کنیدکه  چوب لباسی را از میله ی جالباسی آویزان  کند.

روش دوم: با گذاشتن بلوز یا لباس جلوباز به چوب لباسی این عمل را نمایش دهید، سپس لباس جلو باز را روی سطح صاف طوری قرار دهید که قسمت جلوی لباس رو به بیرون باشد و سپس چوب لباسی را بالای  لباس که قلاب آن به طرف خارج قرار گرفته است روی زمین قرار دهید ، کودک را تشویق کنید  که گوشه های چوب لباسی را در آستین های لباس قرار دهد و سپس به او بگویید که آن را از میله ی جالباسی  آویزان کند.

۳- کودک را تشویق کنید که لباس را بردارد و به چوب  لباسی قرار دهد و سپس از میله ی جالباسی آویزان کند در صورت نیاز از راهنمایی‌های کلامی استفاده کنید ولی بطور مستقیم وارد عمل نشوید.

همان‌طور که در اکثر متون مرتبط با نظم دهی صحبت شد، شما با آموزش کودکان درسنین پایین فقط یک مهارت حرکتی را ایجاد نمی‌کنید، بلکه فراتر از آن یک فرهنگ و آداب رفتار کردن را برای بلند مدت پدید می‌آورید، بنابراین درکنار آموزش حرکات درنظر داشته باشید که به سایر جنبه‌های این مسئله هم توجه کافی داشته باشید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم