ایجاد توانایی انتخاب‌گری در کودک

0

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های فردیت و استقلال هرفردی قدرت انتخاب‌گری او است. برای پدیدآیی این قدرت باید فرصت و فضای اظهار وجود و نظر برای فرزند فراهم شود. فراهم‌سازی این جریان می‌تواند با انجام بازی و تمرین‌های مختلفی برای او ایجاد شود و این مهارت در او پدید آید.

هدف: کودک می‌تواند انتخاب کند.

مقیاس: کودک بتواند:

۱-بین دومورد یکی را انتخاب کند.

۲-زمانی‌که افراد بخواهید می تواند، به‌طورمستقل تصمیم بگیرد یا انتخاب کند.

گام اول: هنگامی‌که به کودک لباس می پوشانید، دو عدد بلوز دردسترس داشته باشید اجازه دهید او یکی را برای پوشش انتخاب کند.

گام دوم: به کودک فرصت دهید که برای مثال بین سیب، موز وپرتغال یکی را انتخاب کند.

گام سوم: فرصت‌های انتخاب‌های مختلف و تصمیماتی را خودش اتخاذ کند.

گام چهارم: کودک را تشویق کنید که انتخاب‌ها و تصمیماتی را خودش اتخاذ کند.

گام پنجم: زمانی‌که انتخاب و تصمیم کودک درست بود، اورا تشویق کنید.

انتخابگری در شکل‌گیری شخصیت و افزایش عزت نفس کودک نقش مهمی را ایفا می‌کند و به هیچ‌وجه نباید از شکل‌گیری آن در پروسه‌ی تربیتی غافل شد، زیرا فقدان آن می‌تواند ضربه مهمی بر فردیت کودک در کلیه‌ی سنین باشد.

 

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم