توانایی خوردن غذاهای سفت

0

پس از آن‌که کودکان غذاهای نرم را درکنار شیرمادر یا شیر خشک امتحان کردند و توانایی خوردن آن را کسب کردند، به صورت تدریجی به سراغ غذاهایی می‌رویم، که سفت تر بوده و خوردن آن‌ها دشوارتر است. درواقع کودک هم باید روند قبلی را طی کرده باشد و هم ازنظر جسمانی در حالتی باشد که توانایی یادگیری و اجرای جویدن را داشته باشد. درانتهای این پروسه به توانایی غذاخوردن بالغانه می‌رسیم و مهم است که این مراحل را به درستی و بادقت نظر طی کنیم.

هدف: غذای کمی سفت را می‌خورد .

گام اول: کودک غذایی را که جلوی دهانش قرار می‌گیرد، با کمک گاز می‌زند.

گام دوم : کودک غذاهای کمی سفت را با کمک می‌جود .

گام سوم: کودک غذای کمی سفت را می‌جود .

گام چهارم : کودک غذای سفت را می‌جود.

وسایل موردنیاز:

غذاهای نسبتاً سفت مثل نان، سیب، ماکارونی، دستمال و صندلی بلند

روش اول: کودک را روی صندلی بلند بنشانید وغذا را برای گاز زدن بین دندان ها بالا و پایین او گذاشته و از یک طرف غذا را به دهان او فرو دهید واگر آن را خارج کرد از گوشه ی دستمال نم دار استفاده کنید، به کودک بگویید که خوراکی را گاز بزند و آرواره‌ی او را به آرامی روی خوراکی ببندید. پس از این‌که کودک گاز زد او را تشویق کنید، که دهانش را باز کند وغذا یا دستمال را از دهان خارج کند.

روش دوم: کودک را در حالت قبل بنشانید و غذا را بین دو فک یا بین دندان های بالا و پایین از یک طرف در دهانش گذاشته و بگویید که آن را بجود و آن را فرو دهد.

روش سوم: کودک  را روی صندلی بنشانید ، کمی غذا از یک طرف دهان بین فک یا دندان های او بگذارید و تشویق کنید که غذا را جویده و فرو دهد.

روش چهارم: کودک را بنشانید. غذا را در دهانش قرار دهید و از او بخواهید با تشویق شما چندبار غذا را بجود و فرو دهد، اگر کودک مایل بود می‌تواند خودش غذا را بردارد.

متاسفانه دربین بسیاری از افراد بزرگسال هم ناتوانی در جویدن درست غذا و نحوه صحیح غذاخوردن دیده می‌شود، که قطعا از آموزش ناصحیح این فرآیند حاصل شده است. در همین راستا درنظر داشته باشید که هم خود این جریان را به درستی اجرا کنید، تا الگوی دیداری متناسبی باشید و هم با دقت به کودک آموزش داده و برعملکرد او نظارت داشته باشید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم