چگونه به کودک آموزش می‌دهیم که دستورها را دنبال کند

0

درفرآیند تربیتی مهم است که کودک به والدین اعتبار ببخشد و به دستورات آن‌ها عمل کند، این مساله در ایجاد آموزش و کسب مهارت‌های مختلف بسیار موثر خواهدبود و امری حیاتی است، کودک باید ظرفیت درک دستورات و توانایی انجام آن‌ها را کسب کند، تا بتوان با او مسیر آموزشی را طی کرد. به همین جهت می‌توان از تمارین گام به گامی مشابه موارد زیر استفاده نمود تا به شکل‌گیری این جریان کمک شود.

هدف: کودک دستورها را دنبال می‌کند.

مقیاس: کودک بتواند:

۱- بین دومورد یکی را انتخاب کند.

۲- زمانی‌که افراد بخواهید می‌تواند، به‌طورمستقل تصمیم بگیرد یا انتخاب کند.

گام اول: سعی کنید فرمان‌ها ساده ودرحد امکان واضح باشد.

گام دوم: هربارفقط یک دستور بدهید، به کودک فرصت انجام کارکامل را بدهید.

گام سوم: سپس فرمان‌های دو مرحله ای را شروع کنید.

گام چهارم: درهنگام درست انجام دادن فعالیت کودک را تشویق کنید.

گام پنجم: درهنگام ناتوانی کودک اورایاری کنید و برای تلاشش اورا تشویق کنید.

گام ششم: برای انجام درست فرمان‌ها با شعر فعالیت کنید، مثلاً دست‌ها روی بینی، دست‌ها روی پاها.

تشویق، بازی و خوشرویی می‌تواند ابزارهای مهمی در این جریان باشد، عمل کردن به آن‌چه دیگری از کودک خواهان است، می‌تواند در صورتی که به نحو مناسبی طراحی نشود، با مقاومت و نافرمانی کودک مواجه شود، به همین سبب باید این فرآیند بادقت و به کارگیری اقتدار و لطافت درکنارهم طی شود.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم