چگونه کودک آداب لباس پوشیدن بیاموزد

0

آداب لباس پوشیدن مهارت پیچیده و چند بعدی است که به صورت تدریجی کودک نسبت به آن مهارت کسب می‌کند. هر نوع لباسی به شیوه‌ی خاصی پوشیده می‌شود و درجهت مرتب پوشیدن و تلاش درجهت مرتب نگه‌داشتن باید به‌گونه‌ای خاص اقدام کرد، والد یا آموزش دهنده مطابق با توانایی حرکتی و مهارت‌های کودک این فرآیند را طی می‌کند و مهارت‌های لازم را به او آموزش می‌دهند.

هدف: کودک جلوی لباس خود را تمیز می‌کند .

گام اول : کودک شلوار کوتاه خود را می‌پوشد .

گام دوم : کودک شلوار بلند ( جلو زیپ دار) خود را می‌پوشد .

گام سوم : کودک بلوز خود را می پوشد .

گام چهارم : کودک جلوی لباس خود را تمیز می‌دهد .

وسایل موردنیاز:

شلوارکوتاه، شلوار بلند، بلوز

روش اول: شلوار کوتاه کودک را به او بدهید و یادآوری کنید شلوار را طوری قرار دهد که کمر شلوار به طرف پاهای او و علامتی که در پشت شلوار وجود دارد، در زیر قرار گیرد ، کودک را تشویق کنید تا شلوار را بپوشد.

روش دوم: شلوار بلند کودک را به او بدهید و یادآوری کنید که کمر شلوار را طوری به طرف پاهایش قرار دهد که

الف) علامت پشت شلوار در زیر قرار گیرد.

ب)زیپ جلوی شلوار در قسمت بالا قرار گیرد که کودک را تشویق کنید تا شلوار بپوشد.

روش سوم: بلوز را به کودک بدهید و یادآوری کنید تا آن را طوری بگذارد که لبه‌ی پایین بلوز به طرف کودک و پشت به طرف بیرون قرار گیرد به او نشان دهید.

الف) لبه‌ی یقه‌ی بلوز بلندتر از یقه جلویی است .

ب)علامت به پشت یقه بلوز وصل شده است، سپس تشویق کنید تا بلوز را بپوشد.

روش چهارم: به کودک  بگویید تا لباس خود را بپوشد او باید سه نوع از لباس هایی را که در گام های ۱و۲و۳ یاد گرفته است، را بپوشد.

تلاش کنید در جریان این آموزش راهنمای کودک باشید و بیش از اندازه در کار او دخالت نکنید. دخالت بیجا اعتماد به نفس را از کودک گرفته و مانع پیشرفت او در پروسه‌ی یادگیری می‌شود، اما رهاشدگی بیش از حد هم به همین اندازه بد است و باعث می‌شود کودک به علت عدم وجود راهنمایی راه‌های اشتباه را امتحان کرده و سرخورده شود، به همین سبب بهتر است بینابین این دوموضوع به عنوان یک راهنمای استقلال دهنده حضور داشته باشید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم