چگونه کودک به درکی از جنسیت مونث و مذکر برسد

0

در این دوره‌ی سنی دانش اولیه نسبت به جنسیت در حال شکل‌گیری است و برای نخستین‌بار انسان‌ها براین اساس دسته‌بندی می‌شوند، باید به این کنجکاوی کودک احترام گذاشت و دراین راه همراهی منطقی با او داشت.

هدف: کودک دانش مربوط به جنس مذکر و مونث را به نمایش می‌گذارد.

مقیاس:

۱-جنسیت خود را بگوید.

۲-جنسیت افراد خانواده را بگوید.

گام اول: تصاویری از پسرشاد، دختربزرگ وغیره را به کودک نشان دهید.

گام دوم: به کودک درباره این‌که چه کسی پسراست وچه کسی دخترحرف بزنید و هم‌چنین درباره‌ی تفاوت‌های فیزیکی پسر و دختر.

گام سوم: زمانی‌که به کتاب‌ها نگاه می‌کنید ویژگی‌های پسرها و دخترها را تعیین کنید.

گام چهارم: بازی‌های مانند”باباپسره…؟،مامان دختره….؟”راکه کودک عبارت‌ها را کامل کند، انجام دهید.

درنظر داشته باشید که در زمان معرفی جنسیت‌ها، بهتر است بیشتر درباره‌ی ویژگی‌های هر جنسیتی صحبت کرد و از درگیری با کلیشه‌های جنسیتی در هرقالبی جلوگیری شود.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم