چگونه کودک در فعالیت‌های اجتماعی حضور پیداکند

Young kids listening to teacher while sitting on ground in classroom
0

شرکت در فعالیت‌های گروهی برای کودکان شاهراهی برای آموزش قرارگیری در موقعیت‌های اجتماعی مختلف است. کودک شما باید به تدریج توانایی روانی حضور در میان افراد مختلف و آغاز ارتباط‌گیری‌های منفعل و فعال را کسب کند، به همین جهت تلاش از طریق تمرین‌های خانگی مختلف برای حضور او در این اجتماعات می‌تواند حائز اهمیت باشد.

هدف: کودک ساکت می‌نشیند و به فعالیت‌های گروه توجه می‌کند.

مقیاس: کودک بدون این‌که داستان را قطع کند، درمیان کودکان می‌نشیند و به مدت ۵-۱۰دقیقه به داستان گوش می‌دهد.

گام اول: ازکودک بخواهند تا همراه با سایراعضای خانواده به داستان یا موسیقی گوش دهد.

گام دوم: با دعوت از کودکان نزدیکتان ازآن‌ها بخواهید تا هنگام اتمام قصه ساکت کنارهم  بنشینند.

گام سوم: به کودک یادآوری نمایید که به داستان گوش بدهد وتا پایان داستان دروضعیت نشسته باقی بماند.

گام چهارم: کودک راتشویق کنید، تا وقایع داستان را به شما تعریف کند.

گام پنجم: فرصت‌هایی راکه کودک بتواند، درفعالیت‌های گروهی شرکت کند، فراهم کنید (مانند: جشن تولد و بازی گروهی).

کودکان بنا به ویژگی‌های شخصیتی، فرهنگ اجتماع و فرهنگ خانوادگی ممکن است، واکنش‌های متفاوتی به حضور در گروه نشان دهند، به همین جهت بهتر است، سعی در درک هیجانات آن‌ها داشته باشید و از مقایسه او با سایر کودکان گروه پرهیز کنید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم