چگونه کودک شروع به اکتشاف و جستجو کند

0

یکی از مهم‌ترین روش‌های یادگیری در کودک فراگیری دانش از طریق کشف و جست‌ و جو است. این فرآیند به فرزند اجازه می‌دهد، با استفاده از محیط پیرامون به درک از جهان بپردازد. به ‌همین جهت بهتر است محیط ایمنی را برای این کشف و شهود فراهم کنید.

هدف: کودک شروع به اکتشاف و جستجو می‌کند.

مقیاس: کودک در محیط‌های آشنا مانند خانه‌ی خود وهمین‌طور در مکان‌های جدید که بزرگ‌ترهای کودک در آن‌جا حضور دارند، به جستجو می‌پردازد.

گام اول: تجارب مختلف لمسی را برای کودک فراهم آورید، مانند غذاخوردن با دست.

گام دوم: کنجکاوی کودک را تشویق کنید، به او فرصت دست‌کاری اشیای خطررا بدهید.

گام سوم: به کودک اجازه‌ی جستجو در قسمت‌های مختلف خانه و قدم زدن وخزیدن یا گرفتن اشیا و ایستادن را بدهید.

گام چهارم: او را در روروک قراردهید، با این‌کار فرصت جستجوی او بیشتر می‌شود.

گام پنجم: در محیط جدید اورا درکنار خود قرارداده، احساس امنیت که به‌ وجود آمد، به او فرصت جستجو در محیط جدید را بدهید.

گام ششم: کودک را به بیرون برده و محیط بیرون را برای افزایش آگاهی او تشریح نمائید.

گام هفتم: پیاده در محیط قدم بزنید وکودک را تشویق به نام بردن اشیای آشنا کنید.

گام هشتم: هنگامی که در اتومبیل هستید بازی”این چیه” را انجام دهید.

این فرآیند در درک جهان و معنای آن به کودک بسیار کمک می‌کند و بهتر است این تمارین را با صبر و حوصله انجام دهید. درنظر داشته باشید که باید به احساسات و ترس‌های کودک در این فرآیند هم توجه داشته باشید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم