چگونه کودک شیشه شیر را در دست نگه دارد

0

کودک درحال حاضر توانایی نزدیک شدن به منبع غذا را و ارتباط‌گیری با آن را دارد. او با پستان مادر یا شیشه‌ی شیر به عنوان منبعی که برای او غذا و آرامش را به ارمغان می‌آورد و به نوعی سبب حیات اواست، ارتباط عاطفی برقرار می‌کند. این نزدیکی هم از جنبه تسلط بر حرکات و هم از دیدگاه مراحل درک مفهوم فردیت و هم ازجهت ابعاد عاطفی حائز اهمیت است.

هدف: خود را به بطری شیر نزدیک می‌کند و آن را نگه می‌دارد.

گام اول : کودک شیشه شیر یا پستان مادر را ۱۵ سانتی‌متر از وی فاصله دارد، با کمک لمس می‌کند .

گام دوم : کودک خود را به شیشه شیر یا پستان مادر نزدیک می‌کند و به مدت ۱۰ ثانیه آن را نگه می‌دارد .

گام سوم : کودک شیشه شیر یا پستان مادر را با کمک می‌گیرد.

گام چهارم : کودک خود را به شیشه شیر پستان نزدیک می‌کند و آن را به مدت ۳۰ ثانیه نگه می‌دارد.

وسایل موردنیاز:

شیشه‌ی شیر یا پستان مادر

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را روی دست خود به حالتی که سر بالاتر قرارگیرد، تکیه دهید. دست او را برای لمس شیشه شیر یا پستان که ۱۵ سانتی‌متر از دهان او فاصله دارد، حرکت دهید و هم‌زمان سر شیشه را به دهان او نزدیک کنید، اگر کودک دست خود را کنار بکشد، شما سر شیشه را به دهان او نزدیک کنید و به تدریج فاصله را زیادتر نمایید.

روش دوم: کودک را در حالت قبل قراردهید، هنگامی‌که کودک دست خود را روی شیشه شیر یا پستان که ۱۵ سانتی‌متر از وی فاصله دارد گذاشت، سر شیشه را به دهان او ببرید وبرای ۵ ثانیه دستش را روی شیشه شیر نگه دارید، اگر او دستش را کنار کشید، سر شیشه را از دهانش خارج کنید و منتظر بمانید تا سر شیشه را مجدداً لمس کند، سپس دست او را روی شیشه شیر نگه دارید و سر شیشه را به دهانش ببرید.

روش سوم: کودک را روی دست خود به گونه‌ای که سر بالاتر قراردهید، شیشه شیر یا پستان را در دسترس او بگذارید و به محض شروع گرفتن، سر شیشه را در دهانش قراردهید.

روش چهارم: کودک را به حالت قبل نگه دارید، شیشه ی شیر یا پستان مادر را در دسترس او نگه دارید، هم‌چنان که کودک برای چنگ زدن به آن خود را به آن نزدیک می‌کند، کمک کنید که سر شیشه به دهانش هدایت شود.

دراین پروسه توانایی تغذیه در نوزاد و ارتباط با اشیا به صورت ابتدایی ایجاد شده و آموزش داده می‌شود. نوزادان برخلاف باور عمومی احساسات و هیجانات شما را درک می‌کنند و به آن واکنش روانی نشان می‌دهند، درکنار آموزش نحوه‌ی تغذیه به نوزاد سعی کنید با حفظ آرامش بااو برخورد داشته باشید.

 

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم