چگونه کودک پوشش خوراکی‌ها را باز کند

0

کودکان به تدریج قادر خواهند بود که در اعمالی مثل خوردن به استقلال برسند، اما این جریان نیازمند آن است که بتوانند بسیاری از مهارت‌های مرتبط را ازنظر حرکتی بیاموزند. بازکردن پوشش خوراکی از جمله مواردی است که باید دراین جهت آموزش داده شود و با تمرین در کودک درجهت آن استقلال ایجاد گردد.

هدف: پوشش خوراکی‌ها را باز می‌کند .

گام اول : پس از این‌که خوراکی را از داخل پوشش خارج کردید، کودک نیز آن را در می‌آورد.

گام دوم : کودک پوشش خوراکی را که نصف آن باز شده است، باز می‌کند .

گام سوم : کودک پوشش خوراکی را پس از این‌که کمی باز شده است، باز می‌کند .

گام چهارم : کودک پوشش خوراکی را باز می‌کند .

وسایل موردنیاز:

خوراکی‌های پوشش دار شکلات، کیک، موز

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را روبه روی خود بنشانید، همچنین که او را نگاه می کند، خوراکی ها را از داخل پوشش بیرون آورید وتشویق کنید که او هم خوراکی را از داخل آن در آورد.

روش دوم: کودک را مقابل خود بنشانید و خوراکی را که در داخل پوشش قرار گرفته است، تا نیمه باز کنید و تشویق کنید، که آن را باز کند و خوراکی را از درون آن درآورد.

روش سوم: کودک را بنشانید، خوراکی را کمی باز کنید و تشویق کنید که کاملاً آن را باز کند و خوراکی را بیرون آورد.

روش چهارم: کودک را بنشانید، خوراکی‌های پوشش دار را به او بدهید و از او بخواهید که آن را باز کند، مطمئن شوید که کودک قادر است پوشش‌های مختلفی را باز کند.

بهتر است این تمرین را با خوراکی‌های مختلف امتحان کنید، زیرا پوشش خوراکی در دسته‌بندی‌های گوناگون و در درجات مختلف دشواری قرار دارد و نیاز به کسب عملکردهای مختلفی دارد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم