کسب توانایی خوردن غذاهای نرم

0

کودک به تدریج به علت آمادگی جسمانی قادر خواهدبود، که غذاهایی غیر از شیر مادر یا شیرخشک مصرفی را میل کند، بابت این جریان از غذاهای نرم که راحت‌تر خورده می‌شوند، استفاده می‌گردد. بهتر است درصورتی که سن کودک و آمادگی جسمی او برای این امر متناسب است، از دادن غذایی غیر از شیر نترسید و درنظر بگیرید که این مساله نه تنها درباره‌ی تغدیه بوده و از این جهت مهم است، اما جدایی تدریجی از منبع تغذیه اولیه( پستان مادر یا شیشه‌ی شیر) ازنظر روانی و عاطفی هم بسیار اساسی است.

هدف: غذای نرم را می‌خورد.

گام اول : کودک غذاهای نرم شده را به مقدار کمی می‌خورد

گام دوم : کودک غذاهایی را که به قطعات کوچک ریز شده است، می‌خورد .

گام سوم : کودک غذاهایی را که به قطعات کوچک ریز شده است، می‌خورد.

گام چهارم : کودک غذا های نرم شده را می‌خورد.

وسایل موردنیاز:

غذای پخته نرم شده مثل سبزیجات، ماکارونی، میوه، ظرف، قاشق و صندلی بلند

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را روی صندلی یا روی پای خود بنشانید، مقداری از غذای نرم شده را با نوک قاشق برداشته و روی نیمه ی جلویی زبان کودک قرار دهید تا لب‌های خود را روی قاشق ببندد.

روش دوم: کودک را در حالت قبل قرار دهید، مقدار کمی از غذا ریز شده را که مایعات به آن افزوده شده است، با نوک قاشق بردارید و روی نیمه‌ی جلویی زبان کودک بگذارید، تا لب‌های خود را روی آن ببندد.

روش سوم: کودک را بشناسید ، مقداری از غذا در نیمه‌ی جلویی زبانش بگذارید، بعد از این‌که لب‌هایش را بست قاشق را از دهانش خارج کنید.

روش چهارم: کودک را درحالات قبل بنشانید، مقداری از غذای نرم شده که مایعات به آن افزوده شده، را در نوک قاشق گذاشته در روی نیمه‌ی جلویی زبانش بگذارید، پس از این‌که لب‌های خود را روی قاشق بست، قاشق را از دهانش خارج کنید.

خوردن غذاهای نرم مقدمه‌ای برای ورود به تغذیه‌ی بالغانه است، ممکن است شما ترسی را مبنی برانجام این روند تجربه کنید، یا درابتدا با امتناع کودک ازاین نوع غذا و گرایش به برگشت به شیرمادر یا شیر خشک را در او ببینید، سعی کنید، خونسردی خود را در این مواقع حفظ کرده و درنظر داشته باشید که وقوع کلیه‌ی این موارد طبیعی است و می‌توانید درصورت نگرانی شدید یا روان‌شناس کودک یا متخصص تغذیه مشورت‌های لازم را داشته باشید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم