کسب توانایی غذاخوردن با دست

0

زمانی که کودک قادر به خوردن و جویدن غذاهای سفت بود، وارد این مرحله می‌شویم، دراین حالت هنوز آداب صحیح و رایج غذا خوردن به طور کامل به او آموزش داده نشده و در ابتدای مسیر استقلال کودک برای غذاخوردن قرار داریم، که معمولا با استقلال و تجربه‌ی لذت در کودک همراه است.

هدف: با انگشتان غذا می‌خورد.

گام اول : کودک به وسیله انگشتانش تغذیه می‌کند.

گام دوم : کودک غذاهای کمی سفت را با کمک می‌جود .

گام سوم : کودک غذای کمی سفت را می‌جود .

گام چهارم : کودک غذاهای سفت را می‌جود .

وسایل موردنیاز:

غذاهای قابل خوردن با انگشت (پلو، پنیر، تکه های میوه)

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را روی پای خود بنشانید ونزدیک او شوید مقداری غذا در دستش قرار دهید. دست او را به طرف دهانش هدایت کنید تا غذا را در دهانش بگذارد.

روش دوم: کودک را بنشانید مقداری غذا در دستش بدهید و تشویق کنید تا بخورد، بعضی از کودکان مایلند که خودشان غذا را از ظرف بردارند

روش سوم: کودک را بنشانید، مقداری غذا جلوی او بگذارید وتشویق کنیدکه غذا را بردارد و بخورد.

روش چهارم: کودک را بنشانید، غذا را مقابلش بگذارید و بگویید که آن‌ها را بخورد.

این نوع غذا خوردن با شلوغ شدن محیط و کثیف شدن لباس و.. همراه است و ازآن‌جهت که کودک هنوز تسلط کافی هم در حرکات خود ندارد، ممکن است بی‌اعتمادی و منع مراقبین را به همراه داشته باشد، اما درنظر داشته باشید که هر نوع تسلطی با میزانی کثیری خطا همراه بوده و این مورد هم استثنا نیست، به همین جهت با صبوری فضا را برای یادگیری و سرگرمی او باز نگه دارید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم