چگونه به کودک معنی نه را آموزش دهیم

0

رویارویی با مفهوم ناکامی برای کودکان بسیار اساسی است. کودک باید مفهوم نه را درک کند و آن را در زندگی به درستی به کار برد. در بسیاری از مواقع این مفهوم در فرآیند تربیتی و رشدی می‌تواند نقشی اساسی داشته باشد، به همین جهت بهتر است با نحوه‌ی آشنایی او با این جریان بیشتر آشنا شوید.

هدف: کودک معنی نه را می‌فهمد.

مقیاس: در ۸۰%مواقع با شنیدن کلمه “نه” کار خود را متوقف کند.

گام اول: در هنگام دست زدن کودک به آن‌چه که شما نمی خواهید، دست اورا بزنید و بگویید”نه”.

گام دوم: با دورکردن اشیا شکستنی از دسترس کودک تعداد آن‌ها را محدود کنید.

گام سوم: درهنگام بازی با شیئی که دیروز کودک با آن بازی کرده “نه” نگویید.

گام چهارم: همه‌ی اعضای خانواده کلمه ی “نه” رابرای یک چیز عنوان کنند مثلاً موکشیدن، دست زدن به برق وپریز…… .

درنظرداشته باشید که شکل‌گیری مفهوم ناکامی در ذهن کودک اهمیت بسیاری دارد، اما باید این جریان را به آهستگی و باتوجه به شرایط کودک پیش ببرید تا هم این جریان را درک کند و هم آسیب عاطفی به او وارد نشود.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم