چگونه کودک توانایی خوردن غذای مایع با قاشق را کسب می‌کند

0

بعد از آن‌که کودک به سنی رسید که قادر بود علاوه‌بر شیر مادر غذای کمکی هم بخورد، این فرآیند آشنایی با موادغذایی دیگر شروع می‌شود. در این زمان کودک باید علاوه‌بر مکیدن توانایی‌های دیگری را هم برای چشیدن این غذا‌ها بیاموزد. ازجمله این موارد توانایی خوردن غذا با قاشق است.

هدف: غذای مایع را از قاشق می‌خورد.

گام اول : کودک با دریافت کمک برای هر دو لب آن‌ها را روی قاشق می‌بندد.

گام دوم : کودک با دریافت کمک فقط برای لب پایین خود لب‌ها را روی قاشق می‌بندد.

گام سوم : با یادآوری به کودک او لب‌ها را روی قاشق می‌بندد .

گام چهارم : کودک غذای مایع را با قاشق می‌خورد.

وسایل موردنیاز:

قاشق کوچک، کاسه غذا  و صندلی بلند در صورت نیاز

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را روی صندلی بلند یا روی پاهای خود بنشانید،  پشت سراو بنشینید، یک انگشت دست چپ خود را بالای لب او و یک انگشت دیگر را درزیرلب پایین او بگذارید، مقدارکمی غذا را با قاشق برداشته و روی نیمه‌ی جلویی دهان او بگذارید، به آرامی لب‌های او را بسته نگه دارید، تا قاشق از دهان او خارج نشود.

روش دوم: کودک را در حالت قبل قرار دهید و با انگشت دست چپ لب پایین او را نگه دارید، مقدار کمی از غذا را با قاشق بردارید و روی نیمه‌ی جلویی زبان او بگذارید و لب پایین را تا درآوردن قاشق از دهانش نگه دارید.

روش سوم: کودک را در حالت قبل نگه دارید، غذا را در نیمه‌ی جلو زبان بگذارید، لب‌های کودک را تحریک کنید، یادآوری نمایید تا ببندد بعد از بستن دهان قاشق را از دهانش خارج کنید.

روش چهارم: مانند روش های قبل کودک را بنشانید، غذا را در دهانش بگذارید، بعد از بستن دهان قاشق را از دهان او خارج نمایید.

یک فرهنگ رایج برای غذا دادن به کودکانی که به تازگی غذایی غیر از شیر مادر یا شیر خشک را تجربه می‌کنند، بازی با غذا دادن است. حتما مثال‌هایی مثل هواپیما داره میاد یا بازی با قاشق روی لب که منجر به خنده کودک می‌شوند، را درمیان والدین دیده‌اید. این نوع عملکردها می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند، زیرا کودک قرار است با شی تازه و ناشناخته مواجه شود و به شیوه‌ی جدید غذا را میل کند، به همین جهت برقراری یک محیط شاد و ایمن می‌تواند، در پذیرش این عملکرد بسیارکمک‌کننده باشد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم