آموزش آویزان کردن لباس‌ها به کودک

Family - child or teenager in front of her closet or wardrobe and looking for outfit
0

نظم قطعا یک توانایی ذاتی نیست و باید از دوره‌ی کودکی به کودک آموزش داده شود و سعی شود یک روتین متناسب برای او ایجاد کنید. به‌همین سبب بخش‌های مختلف نظم شخصی با توجه به سطح توانایی حرکتی و ذهنی کودک و راهنمایی و کمک به آموزش داده می‌شود. ازجمله این موارد توانایی آویزان کردن لباس‌ها در محل مناسب است که که به تدریج به او آموزش داده می‌شود.

هدف: لباس ها را آویزان می‌کند.

گام اول :کودک کلاه را آویزان می‌کند.

گام دوم : کودک لباس را از قلاب آویزان می‌کند .

گام سوم : کودک لباس‌های خود را از قلاب آویزان می‌کند.

وسایل موردنیاز:

قلاب لباس که به دیوار نصب شده است.

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را مقابل قلابی که به دیوار وصل شده است، قرار دهید کلاه رابه او بدهید و تشویق کنید که آن را از قلاب آویزان کند.

روش دوم: کودک را در مقابل قلابی که به دیوار وصل شده است، بایستید بندینک مخصوص آویزان کردن لباس را به او نشان دهید تا از آن‌جا لباس را آویزان کند، کودک را برای آویزان کردن لباس تشویق کنید.

روش سوم: کودک را در مقابل قلابی که به دیوار وصل شده است، بایستید به او بگوییدکه لباس‌هایش را از قلاب آویزان کند، هر بار یک لباس را از قلاب آویزان کند.

درنظر داشته باشید که طی کردن این پروسه نه تنها به یادگیری یک توانایی حرکتی کمک می‌کند، که فرهنگ‌سازی نظم برای کودک است و بهتر است از این فرصت استفاده کرده و با انجام این عمل توسط خود به یادگیری مشاهده‌ای او هم کمک کنید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم