چگونه کودک از ظرف غذا برای خود غذا بر می‌دارد

0

در این دوره‌ی سنی شما با کودکی مواجه هستید که تسلط کافی بر حرکات درشت دارد و در برخی حرکات ظریف هم توانمند است. به همین جهت وظایفی را که نیازمند انجام حرکات ظریف بوده در لیست آموزشی او قرار می‌دهیم. برداشتن غذا یک حرکت بالغانه و ظریف است که با تسلط کودک بر غذاخوردن درجهت یادگیری به سمت آن می‌رویم و با راهنمای لازم فضا را برای انجام آن فراهم می‌کنیم.

هدف: از ظرف غذا برای خود غذا بر می‌دارد.

گام اول : کودک با کمک ملاقه را پر از غذا می‌کند .

گام دوم : کودک ملاقه را با کمک به طرف بشقابش می‌آورد .

گام سوم : کودک بدون کمک برای خود غذا برمی‌دارد.

وسایل موردنیاز:

ظرف غذا و غذای داخل آن،  ملاقه و بشقاب

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را مقابل میز بنشانید و بشقاب را روی میز قرار دهید و ظرف غذا را در کنار بشقاب او به گونه‌ای قرار دهید، که دردسترس باشد و بگویید که ظرف غذا را با یک دست نگه دارد و برای کمک جهت فرو کردن ملاقه در ظرف غذا یک دست خود را روی دست کودک بگذارید و پس از آن کمک کنید که برای خودش غذا بردارد ودر بشقاب بریزد.

روش دوم: کودک را مقابل میز بنشانید وبشقاب را روی میز قراردهید، ظرف غذا را کنار بشقاب کودک وکنار دستی که ظرف غذا را بلند خواهد کرد، بگذارید. او را تشویق کنید که با یک دست ظرف غذا را نگه دارد و ملاقه را از غذا پر کند، به او کمک کنید که ملاقه را بدون ریختن به طرف بشقاب خود بیاورید، برای کمک به کودک بهتر است ملاقه کاملاً پر نباشد.

روش سوم:کودک را مقابل میز بنشانید و بشقاب غذا را روی میز قرار دهید . ظرف  غذا را کنار بشقاب او به‌گونه ای که در دسترسش باشد، بگذارید . او را تشویق کنید که ظرف غذا را بادست نگه دارد و ملاقه را از غذا پر کند و در بشقاب خود بریزد و دوباره ملاقه را در ظرف غذا قرار دهید.

سعی کنید این تمارین را در ابتدا در محیط امنی مثل منزل انجام دهید، تا درصورت بروز خطا مثل ریختن غذا و… حس بدی در کودک ایجاد نشود و مورد سرزنش قرار نگیرد. سعی کنید به عنوان آموزش دهنده ازنظر روانی هم این شرایط را برای او فراهم کنید. به صورت کلی سرزنش بعد ازخطا در مسیر آموزش چشمه‌ی خلاقیت و تلاش را خشک می‌کند.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم