چگونه کودک با چنگال غذا را قطعه قطعه می‌کند

boy and vegetables
0

زمانی که کودک توانایی انجام حرکات ظریف را داشته باشد، قادر خواهدبود به درستی از کارد و چنگال و… استفاده کند، درکنار این توانمندی حرکتی کودک شما به این میزان از توانمندی ذهنی رسیده که از یک شی چندین کارکرد را انتظار داشته باشد. به همین جهت بهترین زمان آموزش حرکاتی مثل قطعه قطعه کردن غذا با چنگال که در حقیقت هدف این متن بوده ، در این دامنه‌ی سنی است.

هدف: با چنگال غذا را قطعه قطعه می‌کند .

گام اول : کودک با کمک برای بریدن غذا چنگالش را حرکت می‌دهد .

گام دوم : کودک برای بریدن غذا چنگال را به طرف پایین فشار و حرکت می‌دهد .

گام سوم : کودک با چنگال غذا را تکه تکه می‌کند.

وسایل موردنیاز:

چنگال، بشقاب  و غذایی که آسان بریده شود. مثل پنیر و طالبی

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را مقابل میز بنشانید چنگال و بشقاب را روی میز قرار دهید، چنگال را در مشت او بگذارید، طوری‌که سر چنگال بر روی غذا وانگشت اشاره کودک روی دسته‌ی چنگال باشد، دست خود را روی دست کودک بگذارید و تشویق کنید، که چنگال را به طرف پایین فشار دهد و با به حرکت در آوردن چنگال ببرد.

روش دوم: کودک را در حالت قبل قرار دهید، انگشت اشاره روی دسته چنگال و انتهای چنگال باید در غذا باشد، او را تشویق کنید که ضمن فشار چنگال به طرف پایین آن را به حرکت درآورد.

روش سوم: کودک را مقابل میز بنشانید و بشقاب غذا و چنگال را مقابل او قرار دهید و بخواهید که غذا را با چنگال تکه تکه کند.

معمولا به علت ظرافت این حرکات امکان خطا در آن‌ها افزایش می‌یابد و ممکن است با سرزنش مراقبت یا سرخوردگی کودک مواجه شویم. به‌همین جهت بهتر است با پذیرش این موضوع و ایجاد فضایی برای آزمایش و خطا محیطی امن برای یادگیری کودک فراهم کنید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم