چگونه کودک بیاموزد که لباس‌های چرک خود را در محل مناسب قراردهد

0

کودک باید درخانه خود را به عنوان یک عضو خانواده درنظر بگیرد و متناسب با این جایگاه وظایف شخصی را درمورد اشیا و کارهای خود برعهده داشته باشد. ازجمله این موارد می‌توان به نحوه‌ی برخورد او با لباس‌هایش اشاره کرد، گذاشتن لباس‌ها در محل مناسب، تمیزنگه داشتن آن‌ها، آویزان کردن لباس درجالباسی، جداسازی لباس‌های چرک، قراردهی لباس‌های چرک در محل مناسب و… همه ازجمله مواردی است که باید به تدریج یادگرفته شوند و در روتین زندگی او قرارگیرند. مطابق عنوان این متن درجهت آموزش قراردهی لباس‌ها در محل مناسب طراحی شده است.

هدف: کودک لباس‌های چرک خود را در محل مناسب آن می‌گذارد .

گام اول : کودک با دریافت کمک لباس چرک خود را در محل تعیین شده، می‌اندازد .

گام دوم : کودک مسیر رسیدن به محل لباس چرک را طی می‌کند و لباس چرک خود را در آن‌جا می‌گذارد .

گام سوم : کودک با دستور مربی لباس چرک خود را در محل تعیین شده، می‌گذارد .

گام چهارم : کودک لباس چرک خود را در محل تعیین شده، می‌گذارد .

وسایل موردنیاز:

لباس چرک و سبد لباس چرک

روش‌های اجرا:

روش اول: به کودک بگویید که لباس خود را از تن درآورد، دکمه ها یا چرک های روی آن را به او نشان دهید، او را به محل تعین شده، برای گذاشتن لباس های چرک هدایت کنید و تشویق کنید که لباس چرک خود را در آن‌جا قرار دهد.

روش دوم: به کودک بگویید تا لباس خود را از تن درآورد، دکمه ها و چرک‌های آن را به او نشان دهید، او را تا نیمه‌ی راه هدایت کنید و تشویق کنید، بقیه راه رسیدن به محل تعیین شده را برای قرار دادن لباس چرک به تنهایی طی کند و لباس چرک خود را در آن‌جا بگذارد.

روش سوم: به کودک بگویید تا لباس خود را از تن درآورد و لکه ها و چرک های آن را به او نشان دهید و از او بخواهید تا لباس چرک خود را در محل تعیین شده بگذارد، در این مرحله کودک را همراهی نکنید.

روش چهارم: کودک پس از بیرون آوردن  لباس خود باید آن را در محل تعیین شده، بگذارد. اگر او به طور خود به خود لباس چرک خود را در محل تعیین شده بگذارد، ممکن است سوال کنید لباس های چرک خودت را کجا می‌گذاری؟

والدین درمورد اجرای این‌گونه تکالیف شخصی گاهی تا سنین بالا با فرزندان خود درگیری دارند، به همین جهت بهتر است در سنین پایین که قدرت نظم پذیری و آموزش پذیری کودک بالاتر است، این‌گونه امور به درستی آموزش داده شده و از کودک خواسته شود که این روتین را ایجاد کرده و رعایت کند.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم