چگونه کودک را در چیدن میز مشارکت دهیم

0

توانایی مشارکت اجتماعی و پذیرش مسئولیت از آموزش‌های دوره‌ی کودکی ناشی می‌شود. کودکانی که از آن‌ها تقاضای جمعی صورت نگرفته و وظایفی را در اجتماع برعهده نگرفته‌اند، قادر نخواهند بود که در دوره‌ی بزرگسالی مسئولیت‌های اجتماعی بالغانه را انجام دهند. به همین جهت متناسب با سطح رشد کودک باید از او تقاضاهایی در این راستا داشته باشیم و آمادگی انجام آن را در او ایجاد کنیم.

هدف: در چیدن میز کمک می‌کند .

گام اول : کودک در گذاشتن بشقاب‌ها در محل‌های صحیح بر روی میز یا سفره کمک می‌کند .

گام دوم : کودک در گذاشتن دستمال سفره ها در محل‌های صحیح بر روی میز یا سفره کمک می‌کند .

گام سوم : کودک در چیدن صحیح قاشق و چنگال بر روی میز یا سفره کمک می‌کند .

گام چهارم : کودک در قرار دادن لیوان‌ها در محل صحیح بروی میز یا سفره کمک می‌کند .

گام پنجم : کودک در چیدن میز یا سفره کمک می‌کند.

وسایل مورد نیاز:

بشقاب ها و قاشق و چنگال لیوان ها و دستمال سفره به تعداد نفرات

روش اول: بشقاب ها را روی میز  بگذارید و کودک را تشویق کنید که برای هر نفر یک بشقاب بگذارد، اگر این کار برای او مشکل بود، قبلاً در محل هر نفر یک زیر بشقابی قرار دهید سپس از کودک بخواهید که بر روی هر زیر بشقابی  یک بشقاب بگذارید.

روش دوم: بشقاب و دستمال سفره‌ها را روی میز بگذارید و به کودک بگویید که بشقاب ها را در محل های صحیح بگذارد و تشویق کنید که در سمت چپ یا در داخل هر بشقاب یک دستمال سفره بگذارد.

روش سوم: بشقاب، چنگال، قاشق و دستمال سفره را روی میز بگذارید. به کودک بگویید که بشقاب ها و دستمال سفره ها را در جای صحیح خود قرار دهد او را تشویق کنید، که چنگال را در سمت چپ و قاشق را در سمت راست هر بشقاب قرار دهد، هربار روش قراردادن یکی از وسایل غذا خوری را آموزش دهید.

روش چهارم: بشقاب و دستمال سفره قاشق و چنگال و لیوان را روی میز بگذارید و به کودک بگویید که آن ها را در محل صحیح قرار دهد. و تشویق کنید که لیوان ها را درسمت راست بالای هر بشقاب بگذارد.

روش پنجم: دستمال سفره ها بشقاب ها قاشق و چنگال و لیوان را چنان‌چه کودک قادر به آوردن آن نیست، روی میز یا سفره بگذارید و به کودک بگویید که میز یا سفره را بچیند هنگامی‌که میز یا سفره را می چیند در صورت لزوم یادآوری‌های لازم را به او بکند.

از کودک متناسب با توانمندی‌های شخصی او تقاضا داشته باشید و سعی کنید، شرایط او را به درستی درک کنید. این تمرین را هم مانند سایر آموزش‌ها به صورت گام به گام و با استفاده از تشویق بهتر می‌توان پیش برد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم