چگونه کودک غذا را با کارد پخش کند

0

کودک در این سن با کارکردهای مختلف اشیای آشپزخانه، ازجمله قاشق، چنگال، کارد و… آشنا می‌شود و می‌تواند در محیط‌های مختلف و برای اهداف گوناگون از آن‌ها استفاده کند. درهمین راستا کودک خواهد آموخت که از کارد در کنار استفاده‌هایی مثل برش غذا برای پخش انواعی از خوراکی ها هم استفاده کند، این تمرین درجهت درک این مسئله و نحوه‌ی صحیح انجام آن طراحی شده است.

هدف: غذا را با کارد پخش می‌کند .

گام اول : کودک با کمک کره را روی نان برشته می‌مالد .

گام دوم : کودک با کارد کره را روی نان می‌مالد .

گام سوم : کودک کارد را داخل کره فرو می‌برد .

گام چهارم : کودک با کارد کره را روی نان می‌مالد.

وسایل موردنیاز:

کارد غذاخوری، نان برشته، کره و بشقاب

روش‌های اجرا:

روش اول:  کودک را مقابل میز بنشانید و نان برشته را روی بشقاب مقابل او بگذارید. پشت سرش بایستید و کارد را در مشت او قرار دهید دست خودتان را روی دست او بگذارید و کارد را داخل کره فرو کنید و آن را روی نان پخش کنید و کودک را تشویق کنید که قبل از خوردن کارد را بر بشقاب بگذارد.

روش دوم: کودک را بنشانید و در حالت قبل نان برشته را روی بشقاب مقابل او بگذارید. پشت سرش بایستید و کارد را در مشت او قرار دهید، دست خودتان را روی دست او بگذارید و کارد را داخل کره فرو کنید و آن را روی نان پخش کنید و کودک را تشویق کنید که قبل از خوردن کارد را بر بشقاب بگذارد.

روش سوم: کودک را در حالت قبل بنشانید و او را تشویق کنید که کارد را در کره فرو کند و کره را بردارد به او بگویید که کره را روی نان بمالد و قبل از خوردن کارد را در جای خود قرار دهد.

روش چهارم: کودک را مقابل میز بنشانید، کارد بشقاب و نان وکره را در مقابل او بگذارید، کنار او بنشینید به او بگویید که کره را بردارد و روی نان بمالد و بخورد.

همان‌طور که ذکر شد این نوع تمرین‌های عملی هم یک نوع آموزش مهارت‌های حرکتی بوده و هم نوعی گسترش معنا و کارکرد اشیا است. در بعد حرکتی کودک در نهایت قادر به نگهداری درست کارد در دست خواهد بود و می‌تواند با خلق حرکات صحیح ماده مورد نظر را روی یک ماده‌ی دیگر پخش کند و در بعد معنادهی می‌فهمد که صرفا دیدن یک کارد به معنای خطر بریدن دست، آسیب رسانی به دیگری یا حتی برش یک خوراکی نیست و می‌توان از یک شی چندین نوع استفاده انجام داد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم