چگونه کودک پس از خوردن غذا در فرآیند جمع کردن همکاری کند

0

آموزش آداب غذا خوردن شامل رعایت نظم و تمیزی نیز می‌شود، در همین راستا برخی رفتارها را به کودک آموزش می‌دهیم که به عنوان یک روتین در عملکرد روزانه‌ی خود آن‌ها را حفظ کند. ازجمله این موارد توانایی ذهنی و عملی مرتب‌سازی محل غذا خوردن پس از اتمام غذا است. طی این تمارین این درک در کودک ایجاد می‌شود که وظایفی را درجهت ایجاد نظم پس از اتمام غذا برعهده دارد که موظف است، آن‌ها را انجام دهد.

هدف: بعد از غذا محل غذاخوری را مرتب می‌کند .

گام اول : کودک با کمک وسایل را به طرف ظرفشویی حمل می‌کند .

گام دوم : کودک وسایل غذا خوری خود را به طرف ظرفشویی حمل می‌کند .

گام سوم : کودک با یادآوری وسایل غذا خوری خود را مرتب می‌کند .

وسایل موردنیاز:

ظرف غذا یا بشقاب، قاشق، لیوان یا فنجان و سینی جلوی ظرفشویی

روش‌های اجرا:

روش اول: پس از این‌که کودک غذای خود را تمام کرد، به او کمک کنید که یکی از وسایل خود (مانند بشقاب، سینی و فنجان) را بردارد و به طرف ظرفشویی ببرد. برای حمل وسایل به ظرفشویی کودک را تشویق کنید و به او نشان دهید که چگونه آن ها را با دقت در ظرفشویی یا روی سینی کنار آن بگذارد.

روش دوم: بعد از غذا به کودک  بگویید، که وسایل غذا خوری خود را داخل هم بگذارد. توجه او را به طرف ظرفشویی جلب کنید و تشویق کنید که آن‌ها را بدون انداختن به طرف ظرفشویی ببرد. به او یادآوری کنید که ظرف‌ها را به آرامی در ظرفشویی قرار دهد.

روش سوم: به محض این‌که غذای کودک تمام شد، به او یادآوری کنید که وسایل غذا خوری خود را به طرف ظرفشویی برده و به آرامی آن‌ها را در آن قرار دهد. ممکن است شما وسایلی را که جا گذاشته است، به او یاد آوری کنید.

در این فرآیند قدرت نظم، مفهوم وظایف شخصی و انجام تمارین حرکتی برای کودک صورت می‌گیرد و با این‌‌که این جریان تحت عنوان یک تکلیف برای او درنظر گرفته می‌شود، وجود تشویق و خوشرویی بهترین شیوه‌ی آموزش خواهد بود.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم