چگونه کودک پوتین‌های خود را می‌پوشد

0

پوتین‌ها جزو دسته‌ی کفش‌های سخت هستند که تسلط برپوشیدن آن‌ها کمی دشوارتر است، به همین جهت بهتر است در ابتدا از کفش‌های راحت‌تر شروع کرده و بعد از تسلط برآن‌ها به سراغ پوشیدن و امتحان کردن پوتین بروید. روش‌های ذکر شده در این متن درهنگامی که کودک آمادگی حرکتی را برای انجام این عمل داشته باشد، می‌تواند در آموزش این مهارت کمک‌کننده باشد.

هدف: کودک پوتین‌ها خود را می‌پوشد.

گام اول : کودک پاشنه خود را داخل پوتین فرو می‌کند .

گام دوم : کودک با قرار دادن پنجه های پای خود در داخل پوتین آن را می‌پوشد .

گام سوم : کودک پوتین را باز می‌کند و می‌پوشد .

وسایل موردنیاز:

یک جفت پوتین و چهارپایه کوتاه

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را روی زمین یا چهارپایه کوتاه بنشانید و پشت سر او بروی زانوهای خود بنشینید، با یک دست پوتین را تا آن‌جا که ممکن است باز کنید با دست دیگر انتهای پنجه پای کودک را داخل پوتین فرو کنید و به او کمک کنید که دو طرف بالای پوتین را با دست نگه دارد و درحالی‌که پاشنه پا را به طرف خارج بدن فشار می‌دهد، پوتین را به طرف بالا بکشد.

روش دوم: کودک را روی زمین یا چهارپایه ی کوتاه که پشت سر او روی زانوی خود نشسته اید، بنشانید و تا جایی که ممکن است بالای پوتین را باز کنید که به کودک کمک کنید که دو طرف بالای آن را با دست نگه دارد و پای خود را با فشار داخل پوتین کند.

روش سوم: کودک را روی زمین بنشانید و او را تشویق کنید، که لبه‌ی پوتین را با دست نگه دارد و پوتین را بپوشد.

در هنگام انجام این تمارین درکنار کودک بوده و مثل یک راهنما به او کمک کنید، فضا را برای خطاهای او فراهم کنید و طوری رفتار کنید که او اجازه‌ی خطا دارد و این یک امر طبیعی است، نحوه‌ی رفتار شما و فضایی که ایجاد می‌کنید به اندازه‌ی روش‌های ذکر شده برای یادگیری مهم است.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم