چگونه کودک کفش خود را می‌پوشد

0

در این دوره سنی انجام مستقلانه‌ی اعمال برای کودک جذاب است. تسلط براین امور به او هویت می‌دهد و فردیت خود را دراین راه درک می‌کند. از جمله مهم‌ترین اعمالی که اتفاقات اصرار زیادی به انجام مستقلانه آن دارند، فرایند لباس پوشیدن است. باتوجه این‌که در این دوره سنی، آمادگی حرکتی و شناختی هم دیده می‌شود، زمان مناسبی برای آموزش این جریان است. ازجمله این موارد که طی متن زیر درصدد آموزش تسلط برآن هستیم، توانایی پوشیدن کفش است.

هدف: کفش خود را می‌پوشد .

گام اول : کودک با دریافت کمک کفش را از نصف پاشنه آن بالا می‌کشد.

گام دوم : کودک پاشنه کفش خود را می‌پوشد .

گام سوم : کودک با دریافت کمک کفش خود را از قسمت پنجه پا می‌پوشد .

گام چهارم : کودک کفش های خود را می‌پوشد .

وسایل موردنیاز:

یک جفت کفش بچه

روش‌های اجرا:

روش اول: زمانی‌که می‌خواهید به کودک کفش بپوشانید، او را طوری بنشانیدکه پاهایش رو به جلو قرار گیرد، زانوی او را خم کرده و یک پا را روی پای دیگرش بیندازید، کفش را تا نصفه پاشنه به پای کودک بنشانید و در صورت لزوم از پاشنه کفش استفاده کنید، به کودک کمک کنید تا با دست مخالف کفش را به طرف پا و بالا بکشید.

روش دوم: زمانی‌که می‌خواهید به کودک کفش بپوشانید، او را روی زمین بنشانید، پاهای کودک را به طرف جلو دراز کنید، زانوی او را به حالت خمیده قرار گرفته و یک پا را روی پای دیگر بیندازید. به هنگام پوشاندن پنجه پا روش را به کودک توضیح دهید و در صورت لزوم از پاشنه کفش استفاده کنید و او را تشویق کنید تا با دست مخالف پاشنه کفش را بپوشد.

روش سوم: کودک را در حالت قبل قراردهید، او را تشویق  کنید تا کفش ها را بردارد و بپوشد و در صورت نیاز به کمک، به کودک کمک وتشویق کنید، تا عمل  پوشیدن کفش کامل شود.

روش چهارم: کودک را بنشانید پاهایش را به جلو دراز و تشویق کنید، تا کفش ها را بردارد و بپوشد و پاشنه کفش را از کفش خود خارج کند در صورت نیاز از راهنمایی کلامی استفاده کنید.

برخی کودکان درزمینه‌ی یادگیری این نوع مهارت‌ها عجله به خرج داده و سعی می‌کنند بدون گوش دادن مراحل و روش‌ها سریع کار را به صورت مستقل انجام دهند، این نوع برخورد سرخوردگی بالاتری را هم به همراه دارد، به همین سبب تلاش کنید با توضیح، تشویق و جلب همکاری او را در مراحل نگه داشته و انرژی او را در گام‌های مختلف مدیریت کنید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم