کسب توانایی بستن دکمه فشاری

0

توانایی پوشیدن لباس می‌تواند از مجموعه حرکاتی تشکیل شود که کودک باید تک تک آن‌ها بیاموزد و بر آن‌ها مسلط شود. از جمله این حرکات باز و بسته کردن دکمه را می‌شود، درنظر گرفت به همین جهت طی تمارینی مشابه روش‌های زیر به او آموزش داده می‌شود که چه طور درجهت رسیدن به مهارت پوشیدن لباس بتواند این عمل را به درستی انجام دهد.

هدف: کودک دکمه فشاری را می‌بندد.

گام اول : کودک برای کمک به بستن دکمه فشاری با انگشت خود دکمه را فشار می‌دهد .

گام دوم : هنگامی‌که دکمه فشاری لباسی را که کودک به تن دارد، با دست نگه دارید، او آن را می‌بندد.

گام سوم : کودک با دریافت حداقل کمک دو قسمت دکمه فشاری را با هم جور می‌کند و آن را می‌بندد .

گام چهارم : کودک دکمه فشاری را می بندد .

وسایل موردنیاز:

لباسی که جلوی آن دکمه فشاری داشته باشد.

روش‌های اجرا:

روش اول: پشت سر کودک که ژاکت جلو باز به تن دارد بایستید، درحالی‌که او نگاه می‌کند، دو قسمت دکمه فشاری را مقابل هم قرار دهید انگشت شست و انگشت دیگر کودک را روی دکمه فشاری بگذارید و آن‌ها را با دست خود بپوشانید و او را تشویق کنید، تا با فشار دادن به دکمه آن ببندید.

روش دوم: پشت سر کودک که ژاکت جلو باز به تن دارد، بایستید درحالی‌که او نگاه می‌کند، دو قسمت دکمه فشاری را مقابل هم قرار دهید و پارچه‌ی کنار دکمه را با دست نگه دارید و او را تشویق کنید، تا  انگشت شست و اشاره خود را روی دکمه بگذارد و آن را فشار دهد تا  دکمه فشاری بسته شود.

روش سوم: پشت سر کودک که ژاکت به تن دارد، بایستید دو قسمت دکمه فشاری را به او نشان دهید، تشویق کنید که آن‌ها را به داخل یکدیگر قرار دهد، هم‌زمان پارچه‌ی  اطراف دکمه را بادست نگه دارید، تا او دکمه را ببندد.

روش چهارم: پشت سر کودک که ژاکت جلو باز پوشیده است، بایستید او را تشویق کنید، تا دو قسمت دکمه فشاری را پیدا کند و آن را ببندد.

کودک درشرایط روانی مساعد و در زمانی که ازنظر حرکتی به حد مطلوبی رسیده باشند، در این زمینه همکاری لازم را دارند و می‌توان به خوبی از تمایل آن‌ها استفاده کرد. تشویق کودک و درنظرگیری پیشرفت تدریجی او به عنوان یک دستاورد می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم