کودک چگونه بند کفش خود را محکم می‌کند

0

بستن بند کفش یک مراحل ظریف حرکتی است که نیازمند رشد حرکتی_شناختی، آموزش و تمرین است. تسلط بر این مهارت به صورت تدریجی حاصل می‌شود و در ابتدا نیازمند فراهم سازی شرایط، راهنمایی و کمک مراقب است. از جمله مراحل ابتدایی درجهت رسیدت به این تسلط تمرین محکم‌سازی بندکفش بسته شده است، طی این متن با روش‌های ذکر شده کمک می‌شود تا کودک این گام را به درستی بیاموزد.

هدف: کودک گره‌های تا نصفه بسته شده، بند کفش خود را محکم می‌کند.

گام اول: پس از این‌که بند کفش کودک بسته شد، او آن را محکم می‌کند.

گام دوم : کودک دو سر بند کفش را از روی یکدیگر عبور می‌دهد .

گام سوم : کودک با کشیدن بند کفش گره آن را که تا نیمه گره زده شده است، محکم می‌کند .

گام چهارم : کودک بند کفش‌های خود را تا نصفه گره می‌زند.

وسایل موردنیاز:

کفش و بند کفش

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را که کفش به پا دارد، طوری روی زمین بنشانید که پاهایش در مقابل او قرار گیرد، کنار کودک یا پشت سر او بنشینید و

درحالی‌که نگاه می‌کند، بند کفش او را ببندید و تشویق کنید تا با کشیدن بند کفش گره ی آن را محکم کند.

روش دوم: کودک را که کفش به پا دارد طوری روی زمین بنشانید که پاهایش در مقابل او قرارگیرد، کنار کودک یا پشت سر او بنشینید، بند کفش را در کفش او قرار دهید و به او بگویید که دو تا سر بند کفش را از روی یکدیگر عبور دهد، سپس بند کفش او را گره بزنید.

روش سوم: کودک را که کفش به پا دارد طوری روی زمین بنشانید که پاهایش در مقابل او قرارگیرد،کنار کودک یا پشت سر او و به او بگویید که دو تا سر بند کفش را از روی یکدیگر عبور دهد، او را تشویق کنید تا قسمت راست را به دست چپ بدهد و هم‌زمان قسمت چپ بند کفش را بردارید و از روی قسمت راست بگذراند و به زیر قسمت راست فشار دهید و سپس به کودک بگویید تا دو سربند کفش را با دست‌های خود بگیرید و گره آن را محکم کند.

روش چهارم: کودک را بنشانید، پاهایش را مقابلش دراز کنید، پشت سر کودک بنشینید و بگویید برای ایجاد گره بند کفش خود را ببندد و برای محکم کردن آن دو سر بند کفش را محکم بکشد، در ایجاد گره بند کفش به کودک کمک کنید.

همان‌طور که ذکر شد، معمولا مهارت‌های ظریف به صورت گام‌ به گام طی می‌شود، زیرا سختی تسلط بر آن می‌تواند با ایجاد سرخوردگی دراثر آموزش ناصحیح و تحت فشار قراردادن، کودک را از همکاری در این زمینه بازدارد و مانعی در راه یادگیری او باشد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم