چگونه کودک اشیا را از یکدیگر تمیز می دهد

0

زمانی که کودک قادر به درک ویژگی‌ها و خصوصیات اشیا شد، می‌تواند آن‌ها را از یکدیگر متمایز کند. این تمایز گذاشتن در درک جهان و دسته‌بندی‌های ذهنی بسیارموثر است و در فرآیند آموزش می‌تواند جایگاه مهمی داشته باشد. معمولا درابتدا فرآیند تمایزگذاشتن براساس ویژگی‌های عینی صورت می‌گیرد و در ادامه با رشد شناختی کودک امکان تمایزگذاری اشیا و اشخاص برمبنای ویژگی‌های غیرعینی و انتزاعی هم وجود دارد.

 

 

هدف: کودک اشیا معمولی را با یاد آوری تمیز می‌دهد.

گام اول : کودک با دریافت کمک اشیا معمولی را تمیز می‌دهد .

گام دوم : کودک ۲ شی معمولی را تمیز می‌دهد .

گام سوم : کودک شش شی معمولی را تمیز می‌دهد .

گام چهارم : کودک تصویرهای مربوط به اشیا معمولی را نشان می‌دهد .

وسایل مورد نیاز:

قاشق ، فنجان،کفش، توپ، بطری شیر تصویر هایی از اشیا آشنا

روش اول : قاشق و فنجان را مقابل کودک قرار دهید .درحالی‌که هر یک از اشیا را نشان می‌دهید، بگویید فنجان، بگو فنجان یا این فنجان است. اگر پاسخ صحیح نبود، ضمن تکرار به او کمک کنید تا شی را لمس کند .

روش دوم : قاشق یا فنجان را مقابل کودک قرار دهید به طور تصادفی از کودک بخواهید تا آن‌ها را نشان دهد اگر ظرف ۵ ثانیه پاسخی ارائه نداد ضمن تکرار دستور دست او را بگیرید و کمک کنید تا شی مورد نظر را لمس کند .

روش سوم : به طور تصادفی از کودک بخواهید فنجان یا شیشه شیر را نشان دهد اگر ظرف ۵ ثانیه پاسخی ارائه نداد، ضمن تکرار دستور دست او را بگیرید و کمک کنید شی مورد نظر را لمس کند .

روش چهارم : تصویر چیزی را که کودک به آن آشنایی دارد به او نشان دهید و از او بخواهید آن شی را که قبلا به او یاد داده‌اید، نشان دهد یا پیدا کند. اگر کودک پاسخ صحیحی ارائه نداد، ضمن تکرار فرمان به او کمک کنید تا شی مربوط به تصویر را نشان دهد.

معمولا کودکان در ابتدا احتیاج به توضیحات و راهنمایی‌های اولیه‌ای دارند که بهتر است با صبرو خوشرویی آن‌ها را همراهی نمایید، هم‌چنین درخاطر داشته باشید که مانند یک ابزار کمکی در کلیه‌ی مسائل مورد یادگیری باید مسیر را درکنار کودک طی کنید تا به تدریج و با افزایش سطح تسلط او بدون احتیاج به کمک توانایی انجام تکلیف مدنظر را کسب کند.

 

 

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم