استفاده کودک از سی کلمه

0

هدف:

گام اول : کودک با در یافت کمک در فاصله ۵ ثانیه از کلمه تقلید می‌کند .

گام دوم : کودک برای کامل کردن جمله در ۵ ثانیه کلمه (اسم) را بیان می‌کند .

گام سوم : پس از طرح سوال و ارائه کمک کلاسی کودک در ۵ ثانیه تصویر را تمیز می‌دهد .

گام چهارم : کودک برای پاسخ به سوال ۳۰ تصویر را تمیز می‌دهد.

 

وسائل موردنیاز:

تصویرهای مختلف

روش‌های اجرا:

روش اول : منتظر باشید کودک به شما نگاه کند. تصویر را به کودک نشان بدهید و با اشاره بگویید “این توپه بگو توپ” اگر پاسخ نداد از تصویر دیگر استفاده کنید و او را تشویق کنید تا پاسخ دهد. هر صدایی را که کودک تولید کرد تشویق کنید .

روش دوم : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر را نشان دهید و بگویید “این ماشینه ؟” اگر پاسخ صحیح نباشد یا پاسخ نداد تصویر دیگری به او نشان دهید .

روش سوم : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر را نشان دهید و بگویید برای مثال ” این کلاه است. این چیه ؟” به تدریج تصاویر دیگری نشان دهید تا ۳۰ کلمه را به طور صحیح نام ببرید، اگر پاسخ کودک اشتباه بود، کوشش او را تشویق کنید. تمرین را با تصاویر دیگر ادامه دهید و با توجه به پیشرفت زبان کودک تصاویر جدید به مجموعه اضافه کنید .

روش چهارم : زمانی‌که کودک به شی نگاه کرد، تصاویری را که قبلا به شما پاسخ صحیح داده نشان دهد و بگویید این چیه ؟ اگر پاسخ صحیح نداد، تصویر دیگری را تمرین کنید و این روش را ادامه دهید .کودک باید قبل از شروع هدف جدید بتواند ۳۰ شی را از روی تصویر نام ببرد.

 

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم