کودک چگونه از اسم و صفت استفاده می کند

0

نقش صفت در جمله و کلام انسان توصیف اشخاص و اشیا است، بنابراین ذهن برای درک ویژگی‌های مختلف باید آماده باشد. در این مرحله کودک قادر به درک دیگران اشیای مختلف خواهد بود و آن‌ها را براساس ویژگی‌های مختلف دسته‌بندی می‌کند و درنهایت حاصل این پروسه‌ی فکری را در قالب کلمات ارائه می‌دهد. طی این مسیر آموزشی والد یا آموزش دهنده کاربرد صفت‌های مختلف را برای انجام این توصیف آموزش می‌دهد و استفاده صحیح از آن‌ها به او آموزش می‌دهد.

 

هدف: کودک از دو کلمه اسم و صفت استفاده می‌کند .

گام اول : کودک با دریافت کمک کلامی در خلال ۵ ثانیه اسم و صفت را بیان می‌کند .

گام دوم : کودک برای کامل کردن جمله از اسم و صفت استفاده می‌کند .

گام سوم : کودک با دریافت کمک در پاسخ به سوال ها از اسم و صفت استفاده می‌کند .

گام چهارم : کودک برای پاسخ به سوال صفت و اسم را بیان می‌کند.

روش اول : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر را به کودک نشان دهید. برای مثال بگویید “نی نی خوشگله بگو خوشگله” اگر کودک کلمه” خوشگله” را بیان نکند، تصویر بعدی را به او نشان دهید.

روش دوم : از تصاویری که در گام اول استفاده کردید،کودک با پاسخ صحیح آن آشنا است، تمرین را شروع کنید. زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر را به او نشان دهید و برای مثال بگویید “این مداد آبیه , این …؟” در صورت نیاز پاسخ را تکرار کنید .

روش سوم : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر را به او نشان دهید و برای مثال بگویید “این کلاه بزرگه . این کلاه چیه ؟” برای تمرین صفت‌ها و اسامی گوناگون از تصاویر جدید استفاده کنید. پاسخ اشتباه را نادیده بگیرید و تمرین را با تصویر بعدی ادامه دهید .

روش چهارم : در ادامه گام سوم با استفاده از همان تصاویر تمرین را شروع کنید، زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصاویر را نشان دهید با اشاره به تصویر برای مثال بپرسید “این چیه ؟” اگر پاسخ کودک درست نبود، نادیده بگیرید و تصویر دیگر را نشان دهید.

صفت‌ها در جریان مکالمه توصیف‌کننده‌های مهمی هستند که باعث می‌شوند، افراد بتوانند ویژگی‌های مختلف را بیان کرده و به بازشناسی و ارتباط بپردازند. به همین جهت ابزارهای کلامی و پرکاربردی هستند که آموزش کاربرد و نحوه به ‌کارگیری آن‌ها می‌تواند هم در مکالمات و هم در ارتباطات اجتماعی بسیار موثر و مهم باشد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم