کودک چگونه از اسم و فعل استفاده می کند

0

کودک در ابتدا از اصوات برای ارتباط‌گیری استفاده می‌کند، در مراحل بعد کلمات را به صورت تکی به کار می‌گیرند، با پیشرفت و ماهر شدن ، توانایی به کارگیری دو کلمه مرتبط در کنار هم و ترکیب اسم و فعل درجهت جمله‌سازی در او دیده می‌شود. طی گام‌های زیر و بااستفاده از روش‌های معرفی شده، سعی می‌شود به درک کودک مبنی بر نوع صحیح استفاده از کلمات و جایگاه آن‌ها درکنار طریقه‌ی صحیح جمله‌بندی کمک شود.

 

هدف: کودک از دو کلمه اسم و فعل استفاده کند .

گام اول : کودک با دریافت کمک کلامی اسم و فعل تقلید کند.

گام دوم : کودک برای تکمیل جمله از اسم و فعل استفاده می‌کند .

گام سوم : کودک با دریافت راهنمایی کلامی اسم و فعل را به کار می‌برد .

گام چهارم : کودک با استفاده از فعل و اسم به سوال ها پاسخ می‌دهد.

وسایل موردنیاز:

تصویر ها : از اسم‌ها و فعل‌ها مانند خندیدن، خوابیدن، پریدن، خواندن، بالا رفتن و نگاه کردن استفاده شود.

روش اول : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر را به او نشان بدهید و برای مثال بپرسید “ببین پسره داره دوچرخه سواری می‌کنه. پسره داره چی کار می‌کنه ؟” جواب‌های کودک را حتی از ۲ کلمه تشکیل شده باشد، را بپذیرید. اشتباهات او را نادیده بگیرید و تصویر بعدی را ادامه دهید.

روش دوم : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، گام ۱ را به او نشان بدهید و بگویید :”نگاه کن هواپیما دارد پرواز می‌کند …؟” منتظر بمانید تا خودش با استفاده از اسم و فعل جمله را کامل کند. اشتباهات او را نادیده بگیرید و تصویر بعدی را شروع کنید .

روش سوم : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، فعالیتی را به او نشان بدهید. برای مثال به کودک بگویید ” ستاره درآمده . درباره ستاره حرف بزن ” پاسخ کودک را که از اسم و فعل تشکیل شده است را بپذیرید. با چشم پوشی از اشتباهات او تصویر بعدی را نشان بدهید .

روش چهارم : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر فعالیت گام ۳ را به کودک نشان بدهید، با اشاره به تصویر سوالی مطرح کنید که مستلزم پاسخ ۲ کلمه است. برای مثال “درباره ستاره حرف بزن” ازتصویرهای جدید دیگری که همان مفهوم را ارائه می‌دهد، استفاده کنید.

هرچه محیط کودک ازنظر کلامی غنی‌تر باشد، در فرآیند یادگیری پیشرفت بیشتری از خود نشان می‌دهد، بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف والدین برقراری ارتباط کلامی با کودک خواهد بود، درکنار این مساله گوش دادن به قصه‌های صوتی و … هم می‌تواند در کنار تمارین بالا کمک‌کننده باشد.

 

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم