کودک چگونه از اسم و مالکیت استفاده می کند

0

درک تفاوت خود با دیگری باعث می‌شود که مفهوم من و شخصیت مستقل برای کودک شکل پذیرد. در همین راستا، مالکیت و احساس تسلط به اشیا و اشخاص برای او معنا می‌یابد، این احساس در کلام هم نمود بیرونی پیدا می‌کند و فرد قادر به بیان و استفاده از ضمایر مالکیت خواهدبود. این ضمایر باید به او آموزش داده شود، تا بتواند به درستی از آن در راستای تجربیات روانی خود استفاده کند.

 

هدف: کودک از دو کلمه اسم و مالکیت استفاده می‌کند .

گام اول : کودک پس از دریافت کمک از اسم و مالکیت ( مال منه ) استفاده می‌کند .

گام دوم : کودک برای تکمیل جمله در خلال ۵ ثانیه از اسم و مالکیت ( مال منه ) استفاده می‌کند .

گام سوم : کودک با دریافت کمک کلامی اسم و مالکیت را بیان می‌کند .

گام چهارم : کودک با استفاده از فعل و اسم به سوال‌ها پاسخ می‌دهد.

وسایل موردنیاز:

تصویرهایی که مالکیت را نشان دهد. مانند مال من، مال او، مال بابای من، مال شما.

روش‌های اجرا:

روش اول : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر را نشان دهید و با اشاره برای مثال بگویید “دختره میگه این عروسک مال منه . بگو عروسک من” اگر پاسخ درست نبود، آن را نادیده بگیرید و تصویر بعدی را نشان دهید .

روش دوم : تمرین را با استفاده از تصویر گام اول ادامه دهید، زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر را نشان دهید و برای مثال بگویید : “بابا میگه این کلاه منه .باب گفت :” ……….”؟” منتظر شوید تا کودک جمله را کامل کند، اگر پاسخ ندهد نادیده بگیرید و تصویر بعدی را نشان دهید .

روش سوم : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد، تصویر را نشان دهید و برای مثال بگویید : “مادر میگه این مداد مال باباست . این مداد مال کیه ؟” اگر کودک پاسخ صحیح نداد، تصویر بعدی را شروع کنید .

روش چهارم : زمانی‌که کودک به شما نگاه کرد تصویری را که در گام ۳ استفاده کرده بودید، به او نشان بدهید و با اشاره به تصویر برای مثال بگویید “این مداد مال کیه ؟”مال باباست “یا”نی نی چی گفت ؟” (عروسک منه). اگر کودک پاسخ صحیح نداد، تصویر بعدی را شروع کنید .

همان‌طور که ذکر شد درک مفهوم مالکیت پس از درک فردیت و تفاوت با دیگری صورت می‌گیرد. در پایان این مراحل کودک قادر خواهد بود مالکیت اشیای مختلف را درک کند. درک این مفهوم منجر به آگاهی نسبت به مرزبندی‌ها و تلاش درجهت رعایت آن‌ها می‌شود.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم